Modeller og verktøy

Her finnes de tre kompetanseløftene Være Sammen, PALS og Læring for livet, i tillegg til en egen knapp kalt "verktøykasse". Hver av de tre kompetanseløftene er delt opp i mindre deler, der det vil ligge et godt teorigrunnlag, videoer, artikler og oppgaver som kan brukes i arbeidsplassbasert kompetanseutvikling for ansatte. Verktøykassa er delt inn i observasjon/veiledning, sosial ferdighetsopplæring og kartleggingsverktøy som brukes for å kartlegge barn og unges trivsel og sosiale utvikling. Verktøykassa må sees opp mot årshjulet for monitorering.