Læring for livet

Livsmestring i skolen handler om bevisstgjøring rundt og øvelse på hvordan man kan møte og mestre ulike situasjoner i livet – at man får noen verktøy, erfaringer og perspektiver som ruster en til å fungere personlig, i samspill med andre og i møte med verden. Treningsprogrammene i LFL har som mål å være et  konkret bidrag i så måte. I tillegg handler livsmestring i skolen om at skolen som organisasjon må legge til rette for at elevene skal oppleve mestring, deltakelse og fellesskap. Kort sagt: Det hjelper lite å lære teknikker for å bygge selvtillit, hvis elevene opplever lite mestring eller føler seg utenfor i klassen.