Læring for livet – oversikt over treningsprogrammer

Under vil du finne en oversikt over de ulike treningsprogrammene pr klassetrinn

8 trinn

Innhold  Arenaer og ressurser 
 

 

 

 • Klasseavtaler 
 • Selvinnsikt, verdier og valg
 • Bli kjent
 • Menneskeverdet og forskjellighet  
 • Å ville hverandre vel 
Oppstartssamtalen 

Skape felles historie

 • Læringspartner
 
 • Fysisk og psykisk helse
PPT / Oppvekstteam/helsesøster
 • Nettvett og sosiale medier  
 • Krenkelser og det å gjenopprette
 
 • Kropp og forventninger 
 • Seksuelle overgrep og grenser
Helsesøster
 • Å være sin egen bestevenn

 

 

 

 

 

PPT / Oppvekstteam /helsesøster

9 trinn

   

Innhold 

 

Arenaer og ressurser 
 • Growth mindset – lærende tankesett 
 • Å være en god lytter, å stille spørsmål som fremmer læring
 
 • Konflikthåndtering   
 • Du har et ansvar på sosiale medier  
PPT / Oppvekstteam /helsesøster  
 • Kropp og følelser  
Uke 6 + besøke HFU 

Helsesøster

 • Å ta valg 
 • Rus
 
 • Samspill med andre og hvordan det påvirker oss

 

PPT / Oppvekstteam/helsesøster
 • Den tredelte hjerne
 • Følelser – kroppens motor
 • Psykologisk førstehjelp
PPT / Oppvekstteam /helsesøster
 

 • Å kjenne til mulighetene i vgo
Innovation camp – entreprenørskap 

Åpen dag vgs. 

PRYO-uka + yrkesmesse 

 • Å være sin egen bestevenn

 

 

 

 

 

PPT / Oppvekstteam /helsesøster  

10 trinn

 

 

 

Innhold  Arenaer og ressurser 
 • Mangfold roller og åpenhet
 • Veikart   

 

 
 • Digitale spor  
 
 • Kroppsspråk  
PPT / Oppvekstteam /helsesøster  
 • Mentalisering
 • Å bli elev på videregående skole 
PPT / Oppvekstteam /helsesøster  
 • Mangfold i seksuell helse
 • Kjønnsroller og sosial kontroll
Helsesøster  
 • Å ha det bra
 
 
 • Å kjenne til mulighetene i videregående opplæring
Individuell veiledning med karriereveileder 

Praksisdager 

Søkekurs med karr.veileder