Å kjenne til mulighetene i videregående opplæring

Elevene skal være trygge på at egne ønske og valg blir ivaretatt i samtalen med karriereveileder. Det er eleven selv som skal finne frem til aktuelle utdanningsprogram,

Fokusområde  Del 2: Å kjenne til mulighetene i videregående opplæring 

Forberedelse til veiledningssamtale: «Det viktige valget» 

Involverte fag/tverrfaglighet  Utdanningsvalg, KRLE og samfunnsfag  
Tidsbruk  120 minutter + hjemmearbeid 

,

Innledning til læreren

Karriereveilederen er en viktig ressurs for «rett elev,rett plass». Han sitter på kompetansen om videregående opplæring og har samtidig kjennskap til elevenes interesser, ferdigheter og verdier, som danner grunnlaget for valget som skal tas. En karriereveileder bør også utfordre elevene med å realitetsorientere og gjøre valgene gjennomtenkte, også valg til plan B. 

Dette opplegget skal bidra til at elevene stiller forberedt til samtale med karriereveileder.

 

 

Hensikt/mål

Elevene skal være trygge på at egne ønske og valg blir ivaretatt i samtalen med karriereveileder.  

Det er eleven selv som skal finne frem til aktuelle utdanningsprogram,

 

Gjennomføringen av klassemøtet

Den voksne gjennomgår hva klassemøtet i dag skal handle om med utgangspunkt i læreplanmålene fra faget utdanningsvalg: 

  • Elevene skal beskrive de yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammene i hovedtrekk 
  • Elevene skal reflektere over og presentere utdanninger og yrker i forhold til egne interesser og forutsetninger 

 Se Word fil L1 . Del 2 Å kjenne til mulighetene i vgo Forberedelse til karriereveiledningssamtale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevrefleksjon/tilbakemelding i avslutningen av økta

Elevrefleksjon/tilbakemelding i avslutningen av økta. Be eleven notere ned 3 ting de husker fra dagens samling og tre ting de har lært. Læreren ber noen lese hva de har skrevet. Eleven kan selv velge hva de vil dele.

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Utskrift av treningsprogrammet

Du kan printe ut treningsprogrammet her

L1 . Del 2 Å kjenne til mulighetene i vgo Forberedelse til karriereveiledningssamtale