Digitale spor

Internett og nettbruk er en viktig del av mange barn og unges liv, og en kilde til blant annet læring, kreativitet og samhandling med andre mennesker. Likevel er det alt for mange barn og unge som opplever uønskede hendelser på nett - og de er ikke er godt nok rustet for å håndtere det.

Fokusområde  Digitale spor 
Involverte fag/tverrfaglighet  Fra overordnet del 

 

Tidsbruk  60 min 

,

Innledning til læreren

Internett og nettbruk er en viktig del av mange barn og unges liv, og en kilde til blant annet læring, kreativitet og samhandling med andre mennesker. Likevel er det alt for mange barn og unge som opplever uønskede hendelser på nett – og de er ikke er godt nok rustet for å håndtere det.

Digitale spor  er et uttrykk som brukes for å beskrive de sporene som legges igjen ved bruk av internett. Dette er elektronisk informasjon som kan knyttes til en bruker, person, elektronisk verktøy, hendelse eller sted. Det kan være sendte og mottatte e-post, opplastede bilder/videoer, diskusjoner på forum, hvilke nettsider man besøker og mer. Alt man foretar seg daglig på internett legger igjen informasjon som kan lagres og dermed benyttes av andre.  

 Les og se på siden www.dubestemmer.no (lenke under) Her må man velge ut de fokusområdene man vil ha.

 

 

Hensikt/mål

Gjøre elevene bevisste på hvilke digitale spor de legger igjen og konsekvenser det vil få.

Gjennomføringen av klassemøtet

Introduksjon rundt temaet. Hva er digitale spor? Hvem legger igjen digitale spor?

Aktivitet

Oppgaver fra «dubestemmer». Her er det mye å velge i, så lærer må gjøre et utvalg.

 

 

Elevrefleksjon/tilbakemelding i avslutningen av økta

Oppsummering og diskusjon rundt temaet.

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Du bestemmer https://www.dubestemmer.no/13-18-ar/digitale-spor

 

Utskrift av treningsprogrammet

Du kan printe ut treningsprogrammet her C .Digitale spor