Veikart

Hensikten med opplegget er at elevene skal sette seg mål, men samtidig at de selv må definere hvordan de skal nå målet

Fokusområde  Veikart. Å bli kjent med egne drømmer, mål og styrker.  
Involverte fag/tverrfaglighet  Fra overordnet del 

 

Tidsbruk  90 minutter + ev etterarbeid med rollespill 

,

Innledning til læreren

Det er viktig at elevene er bevisste sin egen drøm, sine egne mål og veien dit. Veikart er en metode for å bevisstgjøre hvilke delmål som må til for å nå målet, og hvilke midler som må tas i bruk. På veien er det viktig med feiring for å markere at delmål er nådd.  

 

Hensikt/mål

Hensikten med opplegget er at elevene skal sette seg mål, men samtidig at de selv må definere hvordan de skal nå målet

Gjennomføringen av klassemøtet

Introduksjon 

Hva er et kart? Hvilken informasjon finner vi der? Veikart er et kart over drømmer, mål, delmål og hvordan man skal nå målene. Når man når mål må man feire. 

Styrker, – hva er det? Idémyldring på tavla i fellesskap. Man kan være flink til ting, ha talent for aktiviteter, inneha egenskaper som er positive å ha. Vi må trene på å se både egne og andres styrker. Med et positivt styrkefokus har man det bedre enn om man fokuserer på hvor lite fornøyd man er med alt mulig. 15 min

Aktivitet

1.Styrker. Hver og en reflekterer over egne styrker og skriver punktvis ned på et ark hva de er flinke til. 5 min 

Alle elevene får et ark på ryggen. Alle går rundt og skriver på hverandres rygger, med beskjed om at de må skrive på ryggen til minst tre de ikke snakker så mye med. Alle har et ansvar for at det står noe på alles rygger. Fin musikk i bakgrunnen. Overskrift på arket: Du er flink til:   10 min. 

2. Elevene ser på sitt eget ark, reflekterer over det som er skrevet på eget ark og velger ut inntil fem styrker som er typiske for seg selv. Disse føres inn i malen. 5 min. 

3. Interesser. Elevene definerer egne interesser og fører dem inn i malen. 5 min. 

4. Drømmen. Hver og en må finne ut hva som er sin drøm i livet. Drømmer og mål kan endres, men nå er det drømmen her og nå som gjelder. 

 

  • Hva vil du jobbe med? 
  • Hvordan ser du for deg familien din? 
  • Hvor bor du? 
  • Hva driver du med på fritiden? 

 

15 min. 

5. Mål og delmål. Bestem tidsperspektivet. La elevene definere egne mål og føre dem inn i malen. 15 min. 

6. Feiring. I plenum: Hvordan kan vi feire? En feiring betyr ikke nødvendigvis kake og brus. Felles idèmyldring. 10 min. 

Hvordan skal du feire at delmål og mål er oppnådd? Fyll inn i malen. 10 min.  

 

 

Elevrefleksjon/tilbakemelding i avslutningen av økta

Hva kreves av meg? Hvor må jeg ha fokus for å nå målene mine?

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

I neste økt kan man rollespille Om fem år. To og to.

Utskrift av treningsprogrammet

Du kan printe ut treningsprogrammet her B .Veikart