Bli kjent

Fokusområde : Bygge relasjon og få tillit til hverandre. Elevene skal føle at de andre vil meg vel. I denne flokken kan jeg være meg selv! Jeg er bra nok som jeg er!

Involverte fag/tverrfaglighet :Overordnet del

Innledning til læreren

Vi vet at de ungdommene som kjenner hverandre godt, plager hverandre mindre. Det å bli kjent sosialt, er et viktig utgangspunkt for å lære sammen senere. Det blir f.eks. vanskelig å undre seg/spørre/komme med innspill/uttrykke meninger hvis man ikke er trygg på hvordan de andre vil reagere.  

Når en ny 8.klasse skal finne sine omgangsformer, er det viktig å bruke mye tid på å bli kjent. Man blir kjent gjennom kommunikasjon, men også gjennom det å gjøre noe sammen. Felles opplevelser både i og utenfor klasserommet virker alltid samlende, og bygger opp en flokk-identitet som er positiv.

Hensikt/mål

Bygge relasjon og få tillit til hverandre. Elevene skal føle at de andre vil meg vel. I denne flokken kan jeg være meg selv! Jeg er bra nok som jeg er! 

I dette ligger det å utvikle en toleranse og ha empati for andre mennesker.

Gjennomføring av klassemøte

Introduksjon 

Den voksne forteller klassen at man på ungdomsskolen kommer til å ha LFL/klassemøter. Innenfor dette læringsområdet handler det om hvordan vi trives på skolen, forbygge utenforskap og mobbing, og gi bedre forutsetning for å ha en bedre helse (fysisk og psykisk). Alt dette vil gi mer læring på skolen.  LFL skal være nyttig for livet på og utenfor skolen. 

Et klassemøte er litt annerledes enn en vanlig undervisningstime. Her skal alle bli hørt og sett. Det er lagt opp til at dere elever skal være de aktive, og vi kommer til å ta opp ulike temaer som vi håper dere synes er viktige for dere. Dere kan foreslå temaer, enten gjennom å si fra til kontaktlærer, eller ved å bruke elevrådet som arena.  

Elevrådet er medvirkende, og kommer til å ha LFL som agenda hele skoleåret. 

I LFL skal vi undre oss sammen, øve oss på å vise at vi er forskjellige, øve oss på å godta at andre mener noe annet enn oss og forstå oss selv og hverandre litt mer.  

Noen ganger kommer vi til å sitte litt annerledes, f.eks. i sirkel.

Aktivitet

  • Klassemøtet i dag skal vi bli litt bedre kjent med hverandre gjennom ulike leker. For noen kan det høre litt skummelt ut, men utbyttet vil bli godt for alle: For hvis vi kjenner hverandre godt, vil vi plage hverandre mindre.  
  • Ulike øvelser (se øvelsesbank, link nedenfor). Teamet planlegger sammen hvilke leker man skal bruke. Kanskje noen klasser trenger mer lek enn andre klasser.

Elevrefleksjon/tilbakemelding i avslutningen av økta

Samle klassen til slutt for å høre hvordan dette ble. Mange kan synes leker er skremmende/teit/dumt. Hent inn tilbakemeldinger ved at elevene snakker sammen to og to (hva var spennende, hva var overraskende, hva var morsomt – har du ledd sammen med noen, hva har du lært om andre som du ikke visste før, hva kan være positivt med slike leker), og oppsummer i plenum. Lytt til klassens refleksjon og anerkjenn at meningene er forskjellige.

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Viktig at man har «Bli kjent»-leker jevnlig i LFL-timene. Bruk lekene gjerne som et verktøy for å få klassen i gang, eller skape felles fokus i en overgangssituasjon eller som oppstart (sjekk ut – sjekk inn).

Utskrift av treningsprogrammet

Utskrift av treningsprogrammet finner du her A. Bli kjent