Menneskeverdet og forskjellighet

Elevene skal være kjent med innholdet i begrepet menneskeverd. Vite hva det innebærer i praksis, også i et lite samfunn som klasserommet. Klassen skal ha et klima der det er rom for å vise hele seg, være åpen for de sårbare sidene sine også.

Involverte fag/tverrfaglighet :Overordnet del ,KRLE – området filosofi og etikk ,Samfunnsfag – området samfunnskunnskap 

Innledning til læreren

Alle mennesker er like mye verdt!  

I en flokk vil det alltid være noen som stikker seg frem, fremhever seg og fremstår som mer «betydningsfulle». De har ofte en makt, en sosial kontroll over andre mennesker. Hvis ikke de voksne tar styringa, vil noen andre gjøre det. Da legger de premissene for klimaet i klassen. For å gjøre det slik at alles tilhørighet er like viktig, krever det møysommelig arbeid fra dag en. Holdningen til læreren er vesentlig her. Er læreren opptatt å være godt likt av de sosiale lederne, eller er kanskje redd for å korrigere dem, vil dette gå ut over klassemiljøet og særlig de mer sårbare/usynlige. Den voksne må være god på å se alle, gi alle positiv oppmerksomhet og stå opp mot urettferdighet. Gjennom å løfte frem elever som ikke er synlige, er læreren med på å skape den positive fortellingen om eleven og dermed med på å skape en positiv identitet. Se det beste i den enkelte! 

I hver flokk er det elever som ikke er som andre (elever med diagnoser). Skal annerledesheten gjemmes bort og skjules, gjør det noe med menneskeklimaet. Når noe legges lokk på, blir vanskene ofte uttrykt på en annen måte, gjerne gjennom negativ adferd. Dette kan forhindres med åpenhet om vanskene. Mange ganger er elevene klare til å fortelle om dette selv, noen må man gå gjennom foreldrene for tillatelse til å dele. De andre i klassen vil også få en merverdi av åpenheten til den enkelte, de lærer seg at vi er forskjellige og gjør dem mer robuste til å tåle annerledesheten. Fra å være kritikeren til en positiv støtte som forstår og anerkjenner.  

Alle har jo noe som er litt kjipt med livene deres. Gjennom åpenhet kan det være lettere å forsone seg med situasjonen, og man trenger ikke bruke energi for å skjule og skamme seg. Bekreftelsen fra medelever om at du er bra nok, er gull verdt for videre samhandling.  

Denne timen må planlegges nøye. Bruk gjerne elever i planleggingsfasen, der dere forbereder at noen elever snakker om egne vansker (obs! disse elevene må håndplukkes, tørre å være åpne, det er alltid noen av dem…). Det kan være alt fra diagnoser, egne eller familiemedlemmers sykdommer, sosiale vanskeligheter eller annet som kan være skambelagt (noe som påvirker hverdagen). Det er ikke meningen at vi skal kose oss med misnøyen eller overgå hverandre i elendighet, men å øve seg på å snakke om noe som er nært og vanskelig. Kanskje noe man har holdt skjult.  

Den voksne kan gjerne modellere, men må passe seg for ikke å bli for privat og «snakke om seg og sitt i det uendelige». Vær personlig, men ikke privat. Snakk også om strategier for å kunne mestre situasjonen til tross for det som er vanskelig.    

Det er viktig at den voksne anerkjenner det som kommer frem, og spiller videre og utfordrer andre også til å rose åpenheten. Dermed gir man også de andre en arena til å fortelle om noe som er vanskelig.

 

Hensikt/mål

Elevene skal være kjent med innholdet i begrepet menneskeverd. Vite hva det innebærer i praksis, også i et lite samfunn som klasserommet.  

Klassen skal ha et klima der det er rom for å vise hele seg, være åpen for de sårbare sidene sine også.

Gjennomføringen av klassemøtet

Her må alle se hverandre, sitte i en ring. Den voksne og ungdommene introduserer temaet. Ordet menneskeverd må forklares, at det er en forutsetning for at alle skal føle at de er like verdifulle og betydningsfulle i en flokk. At de opplever tilhørighet i klassen.

Aktivitet

Se filmen «fellesskap» av Arne Holte først 

Ungdommene (som har vært med i planlegginga) og den voksne forteller om sin «forskjellighet», deler på en positiv måte. Viktig at de anerkjennes (les ovenfor). 

Hvis det er andre som har lyst, la de få ordet.

 Se filmen om «tilhørighet» av Arne Holte

Etter filmen kan man legge opp til en «walk and talk» – to og to. Med spørsmålene: Forklar for hverandre hva tilhørighet betyr. Hvilke «flokker» var viktige når de var barn, og hvilke tilhører de nå? Hva kjennetegner en trygg og god flokk? Hvordan skal klasseflokken bli trygg for alle? 

Elevrefleksjon/tilbakemelding i avslutningen av økta

Samle alle sammen i en ring igjen. Still først et spørsmål til ungdommene som har delt med de andre: Hvordan var det nå i ettertid? Still spørsmål til de som hørte på: Hvordan var det at noen delte en vanskelighet? Hvordan ser man på personer som er åpne og viser at de ikke er perfekte? 

Vi prøver nå sammen å få «klasseflokken» til å bli en flokk der alle er trygge. Hva pratet dere om når dere gikk rundt: Hvilke flokker var gode for dem nå? Hvilke tips har de til å få klasseflokken trygg og god? 

Den voksne skriver ned tips.

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Utskrift av treningsprogrammet

Du kan printe ut treningsprogrammet her C. Menneskeverd og forskjelligheter i klassen