Læringspartner

En læringspartner er en medelev som elevene er -sammen med en viss periode -hjelper eller får hjelp av -gir eller får tilbakemeldinger til/fra -inspirerer og motiverer -oppmuntrer og er positiv til -diskuterer med -blir godt kjent med

 

Fokusområde  Læringspartner 
Involverte fag/tverrfaglighet  Overordnet del 

Metodikken skal brukes i alle fag 

Innledning til læreren

Kilde: Veileder fra PedLex om Læringspartnersystemet. Se vedlegg. Følge dette systemet.  

I tillegg har vi dette fra Makker (Hønefoss vgs) som vi introduserer i Drammensskolen nå: 

  • Håndhilse på hverandre hver morgen 
  • Være oppmerksomme på om den andre trives, men ikke ha ansvar. Si ifra til en voksen om en ser at læringsparteneren ikke har det bra 
  • Ta kontakt med hverandre ved fravær, send snap/messenger/SMS 
  • Videreformidle viktige beskjeder fra faglærer 

Husk at klasserommet må organiseres slik at elevene sitter ved siden av hverandre. To og to, se s. 23 i veilederen: 

Det er alltid læreren som velger læringspar. De byttes jevnlig, hver 3. uke, se s. 25 i veilederen:  

For tips om å bruke læringspartner i arbeid med fag, se s. 35: 

Dette har ingen verdi hvis man ikke bruker det i hverdagen, og at alle lærerne som har klassen vet hva læringspartner er og anvender det.

Hensikt/mål

Se veileder s.7

Gjennomføringen av klassemøtet

Introduksjon 

Læringspartnermetodikken brukes hver dag i alle timer og på alle trinn.  

Klassen er et lærende fellesskap som skal hjelpe hverandre til å lære mest mulig. Det er lurt å samarbeide når man skal lære noe nytt. Se s. 16 i veilederen:

På side 16-21 i veilederen kan du lese om flere fordeler med metoden.

Aktivitet

Se s. 25 i veilederen, følg fremgangsmåten

Elevrefleksjon/tilbakemelding i avslutningen av økta

Plakaten med kriterier for hva en god læringspartner er. Den stadige oppfølgingen/evalueringen etter bytte av partner. 

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Før man bytter partner, og for å få en god utvikling, er det viktig å gjøre en egenvurdering/kameratvurdering ut fra kjennetegnene som klassen har utarbeidet. Se s. 28 i veilederen:

 

Viktig om bytte av læringspartner: Se s. 31 i veilederen:

Utskrift av treningsprogrammet

Du kan printe ut om info om læringspartner her E.1 Læringspartnerog treningsprogrammet her E. Læringspartner