Å ville hverandre vel

Å ha en forståelse på hva som er forskjellen på en venn og en klassekamerat. Vite hva som forventes av den enkelte for at klassen skal være et godt sted for alle. Forstå sammenhengen mellom følelser og væremåte, og at vi innerst inne vil hverandre vel.

Fokusområde  Å ville hverandre vel 
Involverte fag/tverrfaglighet  Overordnet del 

KRLE – emnet om etikk og filosofi 

Innledning til læreren

I utgangspunktet vil vi andre mennesker vel/alt godt. Men når mennesker er sammen, så vil det alltid være noen følelser som forstyrrer denne idyllen. Noen er kanskje misunnelige, mens andre kjenner på at de ikke får nok oppmerksomhet, noen har opplevd vonde ting eller har blitt krenket. Slike følelser kan bidra til at vi sier eller gjør noe som sårer eller gjør vondt for andre. Sosiale medier kan være veldig forsterkende for å få til positive relasjoner, men kan de kan også forsterke disse vanskelige følelsene. Da kan det være lett å gå til angrep på andre via tastaturet.    

I en klasseflokk behøver ikke alle være venner på fritida, det er først og fremst et lærende fellesskap faglig og sosialt. Da er det nødvendig at det ligger trygghet i bunn på skolen, og at det etableres en kultur der man behandler hverandre som en medarbeider. Eller man kan gjerne kalle det «klassekamerat». En klassekamerat blir som en kollega, en man har respekt for og bygger opp til alles beste.  

Hvis en person i flokken blir svak, svekkes hele flokken. Derfor er det alles ansvar, og ikke minst alles fordel, at vi behandler hverandre skikkelig.  

Det er ikke en rettighet å ha venner i klassen, men det er en rettighet å ha gode «klassekamerater». Hva skal til for at alle skal oppleve å ha det bra sammen? 

Det er dette spørsmålet som skal behandles i denne økta.

Hensikt/mål

Å ha en forståelse på hva som er forskjellen på en venn og en klassekamerat. Vite hva som forventes av den enkelte for at klassen skal være et godt sted for alle. 

Forstå sammenhengen mellom følelser og væremåte, og at vi innerst inne vil hverandre vel.   

Gjennomføringen av klassemøtet

Den voksne gjennomgår hva klassemøtet i dag skal handle om. Aller først må den voksne forklare om det «å ville hverandre vel», og om følelser (se ovenfor-bruk de som eksempler) som kan gjøre at vi ikke er gode mot andre mennesker. 

Aktivitet

Aktivitet 1 «Den sosiale leken»  

Du trenger en vanlig kortstokk og teip. Alle ungdommene får et tilfeldig kort og en teipbit. De skal ikke se på kortet sitt, eller fortelle noen andre hva de fikk. Ungdommene skal teipe kortet i panna (eventuelt kan du teipe), slik at andre kan se kortet. På signal begynner barna å mingle. De skal behandle hverandre basert på «ansiktets verdi». Lave kort (2-5) blir unngått og oversett, middels kort (6-10) blir behandlet med respekt og normal oppførsel. Knekt, dronning, konge og ess er de beste kortene, og skal bli behandlet som de «superkule», de som alle ønsker å være sammen med. La ungdommene mingle i flere minutter, før du ber dem samle seg i grupper etter hvordan de opplever at de har blitt behandlet – som regel gjetter ungdommene fort riktig gruppe! Spør gjerne hvordan de opplevde å være i den gruppa hvor de havnet.  

Tips: Noen ganger kan det oppstå klikker hvor noen ungdommer er «innenfor» og andre er «utenfor». Det kan oppstå uheldige situasjoner hvor ungdommer blir mobbet eller er mobbere – kanskje uten å vite det selv. Denne aktiviteten bevisstgjør og forebygger, og gjør de mer oppmerksomme på hvordan de behandler andre. Denne leken passer også som innledning til diskusjoner om hvordan man behandler hverandre med respekt.  

 

Aktivitet 2 

Vi intervjuer hverandre. To og to jobber sammen, den ene intervjuer og skriver små stikkord. Den voksne bestemmer hvem som skal jobbe sammen.  

Etter intervjuet så samles alle i ring. Den voksne styrer samtalen om de tre første spørsmålene, spør alle parene etter tur slik at alle bidrar.  

Det siste spørsmålet skal man lage en plakat av. Parene går sammen igjen, og skal komme med to forslag på hva en god klassekamerat gjør. Skrive de opp på gul lapp (eller bruk noe digitalt, learnlab eller padlet), og henge dem på veggen/tavla/en plakat.  

 

Elevrefleksjon/tilbakemelding i avslutningen av økta

Elevrådsrepresentantene (eller noen andre som har lyst) lager en plakat der det står hva en god klassekamerat gjør (med utgangspunkt i tipsene, selvfølgelig). Plakaten blir underskrevet av alle, en slags pakt på å følge det alle har vært med på å bestemme. 

Utskrift av treningsprogrammet

Du kan printe ut treningsprogrammet her F. Å ville hverandre vel