Krenkelser og det å gjenopprette

Tydeliggjøre nulltoleranse mot mobbing. La elevene øve på og se betydningen av gjenoppretting, det å si unnskyld.

Fokusområde  Krenkelser og det å gjenopprette – si unnskyld 
Involverte fag/tverrfaglighet  Overordnet del 

Drammen Kommunes sos.em.plan – mobbing 

Innledning til læreren

01.08.17 kom Utdanningsdirektoratet med nye retningslinjer knyttet til skolens ansvar for håndtering av mobbing og retten til å ha et trygt og godt skolemiljø for alle elever. Senere i 2017 ble det i Drammen Kommune formulert en ny definisjon på mobbing.  

Mobbing 

Mobbing er handlinger som krenker individets opplevelse av å høre til og være en betydningsfull del av fellesskapet.  

Krenkelse 

En krenkelse handler om at det er noen som devaluerer deg som menneske og som gjør det vanskelig å forsvare seg. Det har å gjøre med at det er maktforskjeller mellom den som krenker og den som blir krenket. 

Denne nye definisjonen innebærer at det er elevens egen opplevelse som avgjør om en situasjon skal behandles som en mobbesak eller ikke. Det å bygge en god flokk, som store deler av LFL handler om, blir dermed ekstra viktig også for å forebygge mobbing. Å krenke noen handler om å få noen til å føle at de er mindre verdt, og derfor ikke fortjener å være med i et fellesskap.  

De voksne har et særlig ansvar for at alle elever skal ha et trygt og godt skolemiljø. Her er kort de fem punktene i aktivitetsplikten (§9a i Opplæringsloven) 

 • Følge med 
 • Gripe inn 
 • Varsle 
 • Undersøke 
 • Sette inn tiltak 
 • Dokumentere 

Se link for grundigere kunnskap om dette:  

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/ 

Når mennesker er sammen skjer det situasjoner hvor man sårer og krenker andre. Disse situasjonene kan bli mindre skadelig ved at den som forårsaker noe, ber om unnskyldning. Da kan man gjenopprette relasjonen, og man kan gå videre sammen. Noen ganger har begge parter sagt eller gjort dumme ting. Da er det en konflikt som må løses, og maktbalansen er ofte lik mellom partene.  

Det å lære seg å si unnskyld er en viktig ferdighet. Mange voksne er ikke flinke til det, selv om de vet at det er betydningsfullt for å beholde viktige relasjoner i livet. Det er også viktig for å bli ferdig, og få lagt en kjip situasjon bak seg.

Hensikt/mål

Tydeliggjøre nulltoleranse mot mobbing. La elevene øve på og se betydningen av gjenoppretting, det å si unnskyld. 

Gjennomføringen av klassemøtet

Introduksjon (her er det lurt å sitte i ring) 

Alle LFL-økter er viktigere, men denne er kanskje den viktigste. Se på denne filmen En mobbehistorie  

 

Aktivitet

Etter filmen kan man stille spørsmål som, og be elevene diskutere med læringspartner: Hva så du i filmen? Hvilke situasjoner og på hvilke steder kan krenkelser foregå? 

Samle alle sammen igjen: Vise definisjon på mobbing på tavla. Forklar den, sammen med elevene, ord for ord.  

Hva mener dere om denne definisjonen? Vil den dekke alle situasjoner dere tenker? 

I alle klasser finnes det noen som har opplevd mobbing på barneskolen, og noen som har vært tilskuer. Noen har alltid lyst til å fortelle om det, hva det gjorde med dem. (få frem at en tilskuer også blir en deltakende part.) 

Les gjerne «Lærer Bjørndals metode»  https://www.bt.no/btmeninger/kommentar/i/09LbG/Larer-Bjorndals-metode 

Hvordan skal man få til at det ikke blir noen i klasse 8… som blir mobbet? 

Så skal vi øve på å si unnskyld. Alle vi som er tilstede her har sagt eller gjort noe som har såret andre. Da må vi rydde opp etter oss, og gjenopprette relasjonen. Et unnskyld gjør alltid godt både for dem som har blitt såret og for dem som er skyldige.  

Nå skal vi øve på det (den kan virke litt barnslig, men dette burde også de voksne ha øvd på). Vi vet at voksne som har problemer med å si unnskyld har problemer med å beholde gode relasjoner rundt seg både på hjemmebane og på jobben.  

Her kommer fem punkter (tatt fra Psykologisk.no): Be elevene lese dem høyt sammen med læringspartner.

 • Fortell dem hva du sier unnskyld for. 

«Jeg beklager at jeg spiste det siste kakestykket.» 

 • Si hvordan det du gjorde må ha påvirket dem. 

Si: «Jeg vet hvor glad du er i kake, og at det er en viktig del av kveldsrutinen din å sette deg ned med et kakestykke i godstolen. Så jeg skjønner veldig godt at du ble lei deg for det.» 

Ikke si: «Men jeg forstår ikke hvorfor du tar sånn på vei. Det var jo bare et kakestykke, det hadde gått helt fint for meg hvis du tok det siste.» 

 • Si unnskyld. Utrykk din anger, uten at du får det til å handle om deg selv. 

Hvis du begynner å rakke ned på deg selv, oppmuntrer du den du sier unnskyld til, til å støtte deg istedenfor. Det tar vekk kraften fra unnskyldningen. 

Si: «Unnskyld. Jeg angrer skikkelig på at jeg tok kakestykket ditt.» 

Ikke si: «Ååh, unnskyld. Det er så typisk meg å gjøre sånne ting. Jeg er så dum og ubetenksom. Jeg er en forferdelig kjæreste.» 

 • Si det du skulle gjort istedenfor, og det du skal gjøre i fremtiden. 

Si: «Neste gang jeg ser at det er et kakestykke igjen i kjøleskapet. Så skal jeg ikke ta det, men la det være igjen til deg. Jeg skjønner det nå.» 

Ikke si: «Jaja, det var dumt av meg det her. Jeg skal prøve å skjerpe meg.» 

 • Anerkjenn reaksjonen deres. 

Si: «Nå ser jeg at du er sint. Det forstår jeg veldig godt, for jeg gjorde noe som såret deg.» 

Ikke si: «Hallo, ikke vær sint mer nå da. Jeg har jo sagt unnskyld! 

 

Be elevene øve på disse casene – to og to (dette er bare eksempler, dere kan finne på noe selv): 

Du har lånt sykkelen til storebroren din uten å spørre. Han oppdager det og blir sint på deg. 

Du har sendt et «uheldig» bilde av venninna di på snap til alle på lista di. Hun blir lei seg. 

Du har ropt «Jævla hore» til ei jente i parallellklassen fordi hun baksnakket deg i forrige uke

 

Refleksjon etter case: Hvordan var det å si unnskyld? Hvordan var det å høre på at den andre sa unnskyld? 

 

Og, ikke minst: Hvordan bør man ta imot en unnskyldning? Kan man tilgi alt? Hva skjer hvis det blir mye unnskyld men ikke forandrer væremåte etterpå?

Elevrefleksjon/tilbakemelding i avslutningen av økta

Nå har vi vært igjennom en viktig økt. Dere har fått vite hva skolen forventer av dere: På denne skolen mobber vi ikke hverandre og vi sier unnskyld hvis vi har gjort noe dumt.  

Hvis noen gjør noe feil, og det er vanskelig å rette opp: Da må dere til noen voksne. De kan megle, og noen ganger må vi kalle inn foreldrene. Det er de som har ansvaret for dere.

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

 

Utskrift av treningsprogrammet

Du kan printe ut treningsprogrammet her I. Krenkelser og det å gjenopprette