Kropp og forventninger

Jeg vet hvem jeg er og hvor mine grenser går. Reflektert over normalitetsbegrepet sett opp mot idealer og forventninger til kropp i ungdomskulturen. Drøfte trakasserende og seksualisert språkbruk.

Fokusområde  Kropp og forventninger 
Involverte fag/tverrfaglighet  Overordnet del 

Samfunnsfag – under området Samfunnskunnskap 

Naturfag – under området Kropp og helse 

KRLE – under området Filosofi og etikk 

Norsk – under området Språk, litteratur og kultur 

Innledning til læreren

Som man ser ovenfor; det er klokt å lage et flerfaglig temabasert opplegg. Helsesøster (eller sexologene ved helsestasjonen for ungdom) må inn for å bidra med sin kompetanse. 

Denne delen kan karakteriseres som del 1 av seksualundervisningen på ungdomsskolen (klokt med progresjon, at ikke alt faller på 10. trinn), men den griper også inn i områder som identitet og selvhevdelse.  

Denne økta må deles opp i flere økter hvor man også trekker inn halvårsplanen for de fire andre fagene.  

Det som står under er et forslag på oppstart. Teamet må planlegge dette sammen videre. Ta gjerne med elever i planleggingsfasen. Det er ofte vanskelig å finne noe som «treffer» denne aldersgruppa, man må også være forsiktig med å legge frem en ungdomskultur som de ikke kjenner seg igjen i. Vi skal ikke være de som introduserer og skaper spenning for noe de ikke har prøvd. En spennende balanse, der vi er nødt til å legge forholdene til rette for tilbakemeldinger fra elevene…

Hensikt/mål

Jeg vet hvem jeg er og hvor mine grenser går.  

Reflektert over normalitetsbegrepet sett opp mot idealer og forventninger til kropp i ungdomskulturen.  

Drøfte trakasserende og seksualisert språkbruk.

Gjennomføringen av klassemøtet

Hvert eneste individ bestemmer over seg selv. De må selv lage sine egne grenser, og ta egne valg. Dette kan være litt vanskelig, for noen ganger vet vi ikke helt hvor grensene våre går og hvilke valgalternativer vi har. Dette må vi reflektere over i denne økta/de øktene vi skal ha fremover.

 

Aktivitet

Vi starter opp med hele oss, og går så videre med kroppen vår.  

Jobbe individuelt med  J.2 Kropp og forventninger vedlegg 1 dele deretter med læringspartner (ufarlig å dele). 

Så skal vi fokusere på egne grenser når det gjelder kropp. Det er ikke alt her som vi trenger å dele med andre her, det er valgfritt.  

Deretter jobber elevene individuelt med J.3 Kropp og forventninger vedlegg 2 (handler om kroppen og grensene). Dette trenger man ikke reflektere over i ettertid.  

 Press: Se på  J.1 Kropp og forventninger PP om PRESS Stopp opp og reflekter/diskuter underveis.  

 Språkbruk: Det kan være greit å repetere økta om krenkelser/mobbing.  

Ta utgangspunkt i artikkelen seksuell trakassering  på ung.no

Les den gjerne sammen. Forklar underveis.  

Hvordan kan språk trakassere og krenke? 

Be elevene komme med eksempler på ord og utrykk som kan virke krenkende/trakasserende/nedlatende ord som spiller på sex. Det kan virke avvæpnende hvis man skriver de på tavla.  

Hva er grunnene til at mange ungdommer bruker slike ord og uttrykk? Hva oppnår man?

Elevrefleksjon/tilbakemelding i avslutningen av økta

I dette området, som de andre områdene i LFL, er det viktig å legge til rette for en kontinuerlig tilbakemelding fra elevene. Bruk gule lapper, elektroniske muligheter for tilbakemeldinger, tipskasse etc. Sett alltid av tid til en oppsummering av økta: Hva har vi sammen tatt opp som ga mening? Er det noe vi bør ta opp/se enda nærmere på? Er det noe dere vil dele med andre etter denne økta?  

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Forbered dette opplegget sammen med helsesøster/andre eksperter og gjerne elever. Her er det uendelige muligheter…