Nettvett og sosiale medier

Kjenne til ulike nettvettregler Kjenne til sosiale normer når det kommer til telefonbruk Kjenne til ulike sosiale medier, hvordan vi blir påvirket og reflektere rundt egen bruk av internett og sosiale medier.

Fokusområde  Vett på nett og sosiale medier  
Involverte fag/tverrfaglighet  KRLE, norsk, engelsk, samfunnsfag 

 

Varighet: To – tre timer 

Innledning til læreren

Internett og sosiale medier er en stor del av de fleste ungdommers liv. Elevene kommuniserer med hverandre hver eneste dag, men ikke ved å «stikke bort for å sjekke om naboen er hjemme», men over sosiale medier. Vi veit at mye av mobbingen som skjer i dag skjer over sosiale medier. Vi vet at elever skriver stygge ting til hverandre og mobber hverandre. Mange av hysterisk opptatt av «streaks» på Snapchat eller mange likes på Instagram. Ironien oppe i det hele er at vi også er omringet av voksne mennesker som er opptatt av likes, det perfekte ytre og ikke minst som også mobber på nett med hatytringer, trakasserende kommentarer i kommentarfelt eller på Facebook. Skolen bør gi ungdommene trening i å bruke internett og sosiale medier på en positiv og god måte. Dette treningsprogrammet handler om å bevisstgjøre elevene omkring egen bruk av telefon og sosiale medier, i tillegg til nettvettreglene. 

Hensikt/mål

 • Kjenne til ulike nettvettregler
 • Kjenne til sosiale normer for mobilbruk
 • Kjenne til ulike sosiale medier, hvordan vi blir påvirket og reflektere rundt  egen bruk av internett og sosiale medier

Forslag til hjemmearbeid før økta:

 • Hvor lenge klarer du å være uten telefonen din en hel dag?
 • Tell alle gangene du sjekker telefonen din i løpet av en dag.
 • Hvilke sosiale medier bruker du mest? Klarer du deg uten en hel uke? (Slett appen, men brukeren må ikke slettes)

Gjennomføringen av klassemøtet

Start med å vise elevene forståelse for at de har vært igjennom temaet før, og at vi forstår at de kan mye om temaet allerede (fra barneskolen). Kanskje det kan være fint å få elevene til å reflektere over hvorfor vi må ta opp igjen nettvett og sosiale medier. Vi kan for eksempel vise til ulike kommentarfelt og nyere hendelser der ungdommer og voksne har vært ekle med hverandre på nett. 

En fin intro kan være å dele elevene inn i mindre grupper. Få elevene til å ta en titt på nettvettreglene selv. Gi hver gruppe hver sin regel. Se nettside: https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-norge/nettvett/materiell-og-aktiviteter/aktiviteter/nettvettregler. Dermed blir alle elevene litt ekspert hver på de ulike reglene. Elevene kan presentere dette for de andre i klassen, og fortelle selv hva de mener denne reglen betyr. Be elevene vise eksempler på hvordan noen bryter denne reglen.

Aktivitet

Det er mange oppgaver som kan gjennomføres når det kommer til nettvett og sosiale medier. Under vil du se et utvalg. Plukk og bruk de du ønsker. 

Aktivitet 1:  

Sosiale medier – gruppearbeid: 

Mål: kjenne til de ulike sosiale mediene, deres formål, regler og retningslinjer 

Plakatarbeid eller Collagearbeid på PC. Elevene får utdelt ulike navn på sosiale medier. Forslag: Facebook, Snapchat, YouYube, Instagram ect. Elevene skal på gruppa gå igjennom ulike punkter som skal skrives på plakaten eller en collage:  

Jeg bruker Facebook som eksempel. 

 • Hva brukes Facebook i hovedsak til? 
 • Hvordan ser logoen til Facebook ut? 
 • Hvilke regler og retningslinjer har Facebook? Hva er lov/hva er ikke lov? 
 • Hva er bra med Facebook? 
 • Hva er ikke så bra med Facebook? 

Gjerne legg til flere punkter, og læreren står fritt til å velge hvor omfattende oppgaven skal være. Plakatene kan henges opp i klasserommet. Det er fint om elevene vil vise frem/presentere det de har kommet frem til.  

 

Aktivitet 2: 

Mål: tenke over og bevisstgjøring rundt egen mobilbruk i hverdagen  

Telefonbruk og sosiale normer og regler.  

Snakk med elevene om når det er sosialt akseptert å bruke telefonen. Lag ulike scenarioer som du leser høyt. Del klassen inn i mindre grupper og gi de to ark med «akseptert» og «ikke sosialt akseptert». Det finnes ikke nødvendigvis ett rett svar på alle scenarioene, og derfor kan det bli mange ulike diskusjoner. En annen måte å organisere dette på kan også være å la elevene stå midt på gulvet og legge to lapper i to hjørner av klasserommet. «Sosialt akseptert» «ikke sosialt akseptert». Les opp ulike scenarioer og be elevene gå til det svaret de mener er rett.  

Gi rom for diskusjon uansett organisering etter hvert scenario.  

Forslag til ulike scenarioer: 

 • Det er sosialt akseptert å sjekke telefonen i begravelser  
 • Det er sosialt akseptert å prate i telefonen på bussen  
 • Det er sosialt akseptert å ha lyd på telefonen i et møte  
 • Det er sosialt akseptert å sjekke en snap når en venninne forteller deg hva hun gjorde i ferien  
 • Det er sosialt akseptert å sjekke telefonen ved matbordet 
 • Det er sosialt akseptert å ha telefonen på vibrering i timen  

 

Denne aktiviteten kan også gjøres med spørsmål om hva som er lov og ikke – forskjellen er at læreren må vite hva som er lov og ikke. Her kan en også åpne for diskusjon, men alltid vise for elevene hva som faktisk er lov og ikke.  

Eks: 

 • Det er lov å filme andre når de ikke vet det. Så lenge jeg bare sender det på Snap. 
 • Jeg har lov til å legge ut et bilde av venninna mi på Instagram når hun har sagt det er greit.  
 • Jeg har lov til å legge ut et bilde av Eiffeltårnet uten å spørre alle menneskene som er i bakgrunnen. 

Aktivitet 3: 

Mål: reflektere rundt egen bruk av mobiltelefon. Negative og positive sider. 

 Se filmen Look down (dette er en parodi på filmen under) 

https://www.youtube.com/watch?v=9Jhd3HXcaEk 

Se filmen Look up: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7dLU6fk9QY 

Her kan elevene skrive eller dere kan diskutere høyt i klassen, eller i mindre grupper. Hva prøver de å si i disse filmene? 

Hva mener elevene?  

Aktivitet 4: 

Mål: Bevisstgjøre elevene rundt bruk av Snapchat og andre sosiale medier 

Se artikkel (gjerne sammen med klassen før eller etter aktiviteten) https://www.nrk.no/slukt-av-snap-1.13811834 

Snapchat har noe som heter «filter». Stort sett så er det slik at hvert filter fjerner uren hud, gjør nesa smalere, øynene større og tennene hvitere. Filter skal være morsomt og mange bruker det – det er helt greit. Likevel kan bevisstgjøring rundt slik type «retusjering» være lurt. Hva gjør det med oss? Blir man avhengig? Hvorfor er det viktig? Er det sunt, ikke sunt? 

https://www.nrk.no/ytring/farvel_-snapchat-streaks-1.13835806 

Start med å spørre elevene hvorfor de tror Snapchat har funksjonen «streak». Del de inn i små grupper og be de snakke sammen. Spør deretter elevene hva de har kommet frem til. Etterpå skal de sammen på gruppe lage en liste med «negative sider ved streaks» og «positive sider ved streaks». Hva kommer de frem til? Samtale i klassen til slutt.  

Deretter ber du elevene om å ta frem en telefon på gruppa. Ett av gruppemedlemmene (bare den eller de som har lyst) tester ut de ulike filterne på Snapchat. Spør gruppene hva de ser? Hva skjer med ansiktene?  

Til slutt oppsummerer dere hva dere har kommet frem til. Felles refleksjon. 

Aktivitet 5: 

Mål: Bevisstgjøring rundt det «perfekte ytre». Er livet slik det ser ut på Instagram? 

Det er fullt forståelig at mennesker legger ut det som er positivt og bra i livet på sosiale medier. Det er ingenting som er ulovlig med det, men noen ganger kan det være vanskelig å forstå at livene våre ikke er helt perfekte. Slik det kan framstå på Instagram.  

Lag små diskusjonsgrupper i klassen hvor gruppene snakker om bevisstgjøring rundt «de perfekte livene på Instagram». Hvordan kan vi lære oss å se så mange lykkelige liv, flotte bilder med glede og latter, reiser og dyre klær uten å føle oss totalt mislykket selv? Be gruppene lage små hjelpetanker på hvordan vi kan tenke når vi nærmest blir «bombardert» med dette i hverdagen.  

En aktivitet kan være å få elevene til å reflektere over hvem de faktisk følger på sosiale medier. Elevene kan selv få gå igjennom lista si, og deretter stoppe opp underveis og tenke: Får jeg det noe bedre av å se bilder av den syltynne modellen hver dag? Kanskje jeg skal slutte å følge henne?.  

Elevrefleksjon/tilbakemelding i avslutningen av økta

Refleksjonen rundt sosiale medier og nettvett bør komme etter endt aktivitet. Det er viktig at en setter av tid til dette, slik at elevene får satt ord på hva de tenker. Har de funnet ut av noe nytt? Hvor bevisste er de når det kommer til bruk av telefonen og sosiale medier? Hva er bra for meg? Hva er dårlig for meg?

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Sosiale medier: A social life

Lever vi i en løgn?

Forbrukerinspektørene: mobilavhengighet (første del av episoden): 

 

Utskrift av treningsprogrammet

Du kan printe ut treningsprogrammet her H. Nettvett og sosiale medier