Å ta valg

Bakgrunn for valg du tar, påvirkning (fra viktige relasjoner) og realitetsorientering Gjøre elevene bevisste på hvorfor de velger som de gjør og hvem det er som kan påvirke dem.

Fokusområde  Det er ditt valg! 

Bakgrunn for valg du tar, påvirkning (fra viktige relasjoner) og realitetsorientering 

Involverte fag/tverrfaglighet  Fra overordnet del 

 

Tidsbruk  60 min 

,

Innledning til læreren

Livet handler om å ta valg. Når vi velger hva vi vil studere, hvilken karriere vi satser på, hvor vi vil leve og hvem vi vil leve med, så er det valg som påvirker både nåtiden og fremtiden. 

Forklare betydningen av utdanning og livslang læring.

Hensikt/mål

Gjøre elevene bevisste på hvorfor de velger som de gjør og hvem det er som kan påvirke dem.

Gjennomføringen av klassemøtet

Introduksjon til temaet. Hva tenker eleven rundt dette temaet?

Aktivitet

  • Elevene leser artikkelen:  Når andre bestemmer i Aftenposten. De setter seg i grupper og diskuterer det de har lest. Er det sånn de opplever det? Hvem påvirker ungdommenes valg av skolegang/utdanning.  

 

 

  • Hva ligger i begrepet livslang læring? Les artikkelen og diskuter med elevene: 

 

Elevrefleksjon/tilbakemelding i avslutningen av økta

Hvordan skal man ta gode valg? Hva er det viktig å kunne for å ta gode valg? Hvem er gode samtalepartnere/rådgivere?

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Utskrift av treningsprogrammet

Du kan printe ut treningsprogrammet her F. Å ta valg