Sosiale medier og ansvar

Begreper: Nettvett ,SoMe ,Ytringsansvar ,Nettroll Kjenne til ulike konsekvenser av bildedeling Vite hva nettmobbing er, og kjenne til eget ansvar på internett. Også om andre bryter reglene. Ytringsansvar, bildedeling, sosiale medier

Fokusområde  «Du har et ansvar på sosiale medier»  

Ytringsansvar, bildedeling, sosiale medier 

Involverte fag/tverrfaglighet  KRLE, samfunnsfag 

,

Innledning til læreren

I 8. klasse har elevene mye fokus på nettvett, bevissthet rundt telefonbruk (når det er sosialt akseptert og ikke å bruke telefonen) og sosiale medier. Det kan være fint å ta opp igjen tråden fra hva det dere snakket om i åttendeklasse. Hvordan er det igjen med disse reglene? Hva er det som er lov og ikke? Hvordan går det egentlig med telefonbruken vår? Igjen vil nok elevene føle på at dette er et tema som er litt «snakket-i-hjel», men likevel så ser vi at ungdommene deler bilder av seg selv og andre på sosiale medier. Dagbladet skriver i 2017 at en undersøkelse utført av Norstat for NRK i forbindelse med programmet Innafor, viser at 46 prosent av unge mellom 18 og 30 år har sendt nakenbilder eller annet seksuelt innhold av seg selv på mobil. (Les artikkelen i Dagbladet

I denne perioden med sosiale medier vil hovedfokuset være bildedeling og annen kommunikasjon på internett. Poenget med dette treningsprogrammet er ikke å være moraliserende, men heller tilegne elevene kunnskap om konsekvenser og vise åpenhet. Det er viktig at man også snakker om hva man kan gjøre om et bilde først er delt, og være åpen med elevene om at det er lov å gjøre feil her i livet.

Hensikt/mål

 • Kjenne til ulike konsekvenser av bildedeling
 • Vite hva nettmobbing er, og kjenne til eget ansvar på internett. Også om andre bryter reglene.

Gjennomføringen av klassemøtet

Start med en kort repetisjon. Hva husker vi? Ta opp igjen tråden fra åttendeklasse. Se eget opplegg (nettvett og sosiale medier 8. trinn). Gjerne snakk om nettvett og lag smågrupper som sammen skriver ned hva de husker.  

Deretter forklarer lærer for elevene at de skal jobbe videre med sosiale medier, og ansvaret vi alle har der. Klassen skal igjennom ulike oppgaver og aktiviteter som omhandler bildedeling, ytringer på internett og kommunikasjon på sosiale medier.

Aktivitet

Mål:  

 • kunne reflektere rundt konsekvensene av bildedeling. Både konsekvensene for de som blir utsatt for det, og de som deler.  

Se filmen Nakenhet på nett 

Dette er en fin start på timen. Artikkelen er alvorlig, og det er viktig å lese den selv først. Helt nederst finnes det en film hvor «Silje» konfronterer mannen som spredte nakenbilder av henne. Under filmen finnes det tips for hva man kan gjøre om bilder kommer på avveie – og det er et viktig punkt i dette treningsprogrammet. Nettopp at elevene gjøres bevisste på at det finnes muligheter til å få hjelp, og at det er viktig selv om man kanskje bærer på skamfølelse og frykt.  

 Dette kan fungere som en slags intro.  

Vis artikkelen fra Nettavisen (eventuelt andre artikler fra samme sak) om Nora Mørk.

Denne saken er ekstra vanskelig da bildene ikke ble delt etter at hun selv hadde sendt de, men fordi telefonen hennes ble hacket, og bildene deretter delt. Hovedpoenget med å se på denne saken er ikke for å være moraliserende og fortelle at man aldri må ha bilder av seg selv på telefonen, men heller snakke om hvordan dette føltes for Nora, og hva konsekvensene ble for de mennene som hadde delt bildene.  

Spørsmål til diskusjon i denne saken kan være: 

 • Hvem har ansvaret? 
 • Hva gjør DU dersom noen plutselig viser deg et bilde av en naken person, hvor du skjønner at bildet er kommet på avveie. Ser du, deler du videre eller sier du ifra at dette er feil? HVEM ER DU? OG HVEM VIL DU VÆRE?  Her kan man også bruke rollespill som en metode.  
 • Tenk om det hadde vært en du hadde kjent? Hadde du reagert annerledes da? Hvem bryr vi oss om? Når sier vi ifra? 
 • Ta igjen opp spørsmålet: hvem har ansvaret?

Aktivitet 2 

Hvem snakker vi med på nett?  

Mål: kunne reflektere rundt kommunikasjon på nett med kjente og ukjente 

 Se video SayNO fra Kripos

Ett minutt før filmen er ferdig pauser du den, og setter elevene i grupper (velg størrelse selv). Spørsmålet gruppa skal gruble på er: hvordan kunne gutten eller jenta unngått å havne i denne situasjonen? Og hvis man er så uheldig å have i en slik situasjon, hva bør man gjør? Gruppa skal komme med ulike forslag som de skriver på et ark. Kan gjerne tas høyt i klassen, og kan til og med lages til en større plakat som henges i klasserommet. Helt i slutten av filmen kommer det råd fra politiet.  

Se første del av episoden til Forbrukerinspektørene som også viser hvordan andre kan lure oss på sosiale medier. 

Aktivitet 3: 

Nettmobbing  

Mål: Kjenne til ulike former for nettmobbing, regelverk, og eget ansvar  

Se filmklippet Si nei til nettmobbing som en intro

Ønsker du å se flere filmer kan du sjekke ut denne siden fra Medietilsynet 

Rollespill/vise/snakke: Del klassen inn i mindre grupper. Gruppene skal velge seg en situasjon som viser hvordan nettmobbing kan foregå. Gruppa viser dette med rollespill/ved å fortelle/eller vise/ til resten av gruppa. I slike rollespill så må ikke nødvendigvis gruppa stå foran ved tavla, men det går heller an å lage en slags «gallerirunde». På denne måten blir det ikke like skummelt. 

 TIPS: kan elevene dramatisere hvordan det ville sett ut om vi oppfører oss mot hverandre “in real life”, slik noen gjør på sosiale medier? Gi rom for diskusjon etterpå.  

Diskusjon:  

 • Hva kan være konsekvensene av nettmobbing? 
 • Hvilke ulike type nettmobbing har vi. Be elevene finne eksempler. 
 • Hva kan vi gjøre for å hjelpe hverandre og unngå at dette skjer? 
 • Hva gjør vi hvis vi oppdager eller hører om noen som blir mobbet på nett? 

Det er viktig at man setter av tid til diskusjon/prat i slutten av en slik aktivitet.  

Det kan være hensiktsmessig at gruppa forklarer hvordan situasjonen kan utarte seg på sosiale medier.  

Elevrefleksjon/tilbakemelding i avslutningen av økta

Reflektere over egen bruk av sosiale medier. Kan elevene skrive en oppsummering rundt temaet. I tillegg kan det være fint å lage noen klasseregler som elevene selv blir enige om. “Klassens SoMe-relger».  

 

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Artikkel fra NRK: Hevnen

Film om bildedeling (tegneserie på engelsk: 

En filmsnutt med Coby Persin som viser hvor lett det er å lage falske profiler og møte ungdommer på nett. Kan være litt voldsom og vel amerikansk, men budskapet er bra.  

 

Utskrift av treningsprogrammet

Du kan printe ut treningsprogrammet her  D. Sosiale medier og ansvar