Growth Mindset – lærende tankesett

Få en bevissthet rundt eget tankesett. Utvikle strategier når noe faglig blir vanskelig.

Fokusområde  Growth Mindset – lærende tankesett 
Involverte fag/tverrfaglighet  Overordnet del 

Alle fag 

,

Innledning til læreren

Carol Dweck er hjernen bak begrepet og teorien. Se gjerne innledende filmer på Youtube (søk på dama), der hun forklarer enkelt hva hun mener ligger bak et lærende tankesett. 

For at elevene skal få et lærende tankesett, må læreren gå for an som et godt eksempel. Vi må altså begynne med oss selv. Det er dessverre mange voksne som sliter med låst tankesett, og får dermed ikke den utviklingen de kunne ha hatt. Dette må ikke smitte over på kidsa! Dette handler om en holdning som det går an å lære seg. Se også sammenhengen til psykologisk førstehjelp, den røde og den grønne mannen.

Hensikt/mål

Få en bevissthet rundt eget tankesett. Utvikle strategier når noe faglig blir vanskelig. 

Gjennomføringen av klassemøtet

Forklar elevene at tankesett/mindset er viktig når man skal lære noe.  

Det handler om å takle motstand, og det å være utholdende når ting blir vanskelig. Noen ganger finner vi opp «sannheter» for oss selv: Mamma var ikke noe god i matte, så det er ikke rart at jeg synes matte er vanskelig. Jeg har aldri lykkes i kroppsøving, så hvorfor skal jeg prøve noe nytt innenfor faget. Jeg får det sikkert ikke til denne gangen heller.  

Skal disse såkalte sannhetene og negativ/låst tankesett få styre livene våre, eller skal vi bli positive mennesker i stadig utvikling?

Aktivitet

Se filmen Growth Mindset for students

Elevene prater med læringspartner: Kan de kjenne seg igjen i noe av dette? Vis PP om fiksert tankesett/dynamisk tankesett. Parene går igjennom de fem bildene og de to sidene.   

Heng opp en plakat av dette bildet i klasserommet, si at denne skal vi stadig komme tilbake til når vi skal lære noe nytt.  

Presenter deretter «Kløften». Alle finner et eksempel på at de begynte med noe de ikke kunne (lære et nytt språk, idrett, instrument etc). Forklare de stegene de har gjort ved hjelp av illustrasjonen. 

Heng også opp denne plakaten i klasserommet. Denne illustrasjonen blir viktig for oss alle fremover.  

Hvis tid: Introduser begrepet ikke ennå. Det kan bli et mantra for klassen når de utvikler seg på ulike områder.

Elevrefleksjon/tilbakemelding i avslutningen av økta

På hvilken måte kan tankesettet vårt bidra til mer eller mindre læring? Snakk sammen med læringspartner, oppsummer økta. Hva har du lært om tankesett?

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Her er det bare å bruke nettet og fantasien. Drammensskolen har delt mye kompetanse på området

 

Utskrift av treningsprogrammet

Du kan printe ut treningsprogrammet

A. Growth Mindset – lærende tankesett

A.1 Growth mindset PP