Konflikthåndtering

Å mestre samspill med andre. Lære hvordan konflikter oppstår, hva man kan gjøre for å unngå at de eskalerer, hvordan man kan søke hjelp for dem og hvordan man kan snakke sjiraffspråk for å unngå at det skjer for ofte. Sjiraffspråk og konflikttrappa

Fokusområde  Konflikthåndtering, sjiraffspråk og konflikttrappa 
Involverte fag/tverrfaglighet  KRLE, Samfunnsfag, Norsk 

,

Innledning til læreren

Der mennesker møtes, oppstår konflikter, fordi vi mennesker er ulike. Forskjeller ikke føre til konflikt, men konflikt oppstår gjerne når ting ikke blir slik vi mener de bør være. 

Konflikter i seg selv er hverken et gode eller et onde. De kan ha både positive og negative sider. Konflikter avdekker og tydeliggjør viktige temaer. Håndtert på riktig måte, er konflikter et gode, som kan være en kilde til læring, utvikling og tettere relasjoner.  

For at en slik prosess skal finne sted, er det viktig at man holder seg til sak. Om en konflikt trappes opp og ikke lengre handler om «saken», kan den bli skadelig. Da tar den unødvendig tid, ressurser og kan gi dårlig stemning. En slik konflikt blir en belastning for medelever og andre involverte, og truer gode relasjoner og godt samarbeid.  

Hvor godt vi håndterer en konflikt, handler mye om hvor gode vi er på å akseptere ulikhet. Med kultur for å lytte til hverandres synspunkter og undersøke hva uenighetene består i, blir det mulig å løse konflikter på en god måte. Uløste konflikter går som regel ikke over av seg selv, og blir ofte utfordringer som berører langt flere enn partene som opprinnelig var uenige. Ansvaret for å løse slike konflikter ligger hos de voksne. Elever må derfor læres opp til å identifisere konflikter, og hvor viktig det er å si ifra til voksne om hva som skjer.

Hensikt/mål

Å mestre samspill med andre. Lære hvordan konflikter oppstår, hva man kan gjøre for å unngå at de eskalerer, hvordan man kan søke hjelp for dem og hvordan man kan snakke sjiraffspråk for å unngå at det skjer for ofte.

Gjennomføringen av klassemøtet

For å få til et lærende felleskap må alle i fellesskapet lære seg til å bli aktive lyttere. Aktive lyttere betyr at man lytter oppmerksomt og engasjert til det som blir fortalt. Skriv det opp på tavla.  

Vi skal øve på det nå, ved å ta i bruk fem tips! 

 For at du skal bli viktig i den faglige utviklingen til læringspartneren din, er det av stor betydning å stille spørsmål som får frem kunnskap, forståelse og kompetanse. Da må vi alle øve oss på å stille spørsmål som får oss videre i læringa. Du skal nå få noen triks, og øve på dem!

Aktivitet

Aktivitet 1 

Del ut arket med sjiraffspråk,C. Konflikthåndtering Ta opp PowerPoint om sjiraffspråkC.2 SjiraffspråkPP og forklar mens elevene har arkene foran seg. Sett dem sammen to og to, og la dem gjøre én og én av øvelsene med sjiraffspråk side 2 og 5 i PP (OBS: PowerPoint har noen flere lysark enn de som er tatt med her). 

Aktivitet 2 

Forklar konflikttrappa , C.1 KonflikttrappaPP. Du kan også tegne og forklare på tavla, bruk da PowerPoint som støtteark.  

Be elevene tenke én og én på om de selv har vært i konflikt eller kjenner noen som har vært det. Be dem sette seg sammen to og to, og dele tanker med hverandre. Sett deretter sammen til grupper på fire, be dem igjen dele tanker og erfaringer, samt plukke ut én konflikt de vil dele med resten av gruppa.  

Kjør refleksjonssamtale i plenum mens gruppene kommer med innspill. Pass på å ha konfliktrappa på tavla, slik du hele tiden, sammen med ungdommene, kan vise til trinnene som gjenkjennes. De aller fleste konflikter vil dreie rundt de første to-tre trinnene på trappa.   

Vær tydelig på at voksne har ansvar for å hjelpe til med å løse konflikter, og at det også finnes organisasjoner og tiltak som kun jobber med slike ting, f.eks. Gatemeklingsverkstedene til Røde Kors og Konfliktrådet.  

 

 

Elevrefleksjon/tilbakemelding i avslutningen av økta

Gruppesamtale: Hvordan føltes det å gjøre øvelsene? Hvordan var det å snakke sjiraffspråk? Hvordan var det å bli snakket giraffspråk til? Tror du kunnskap om sjiraffspråk (kommunikasjon) og hvordan konflikter virker kan gjøre at det blir mindre konflikter? Hvordan? 

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

 

 

Utskrift av treningsprogrammet

Du kan printe ut treningsprogrammet her  C. Konflikthåndtering  C.2 SjiraffspråkPPC.1 KonflikttrappaPP