Læring om utdanning og yrker

Bli kjent med ulike utdanninger og yrker.

Fokusområde                 Læring om ulike yrker 
Involverte fag/tverrfaglighet   

 Utdanningsvalg, KRLE og samfunnsfag 

Tidsbruk  60×2 

,

Innledning til læreren

Det å bli kjent med ulike utdanninger og yrker er nyttig. Klarer man å koble egne interesser, styrker og egenskaper mot mulighetene som finnes, vil vi kunne gjøre bedre valg. 

Hensikt/mål

Bli kjent med ulike utdanninger og yrker.

Gjennomføringen av klassemøtet

Lærer gjennomgår hva klassemøtet i dag skal handle om med utgangspunkt i læreplanmålene fra faget utdanningsvalg: 

 • reflektere over og presentere utdanninger og yrker i forhold til egne interesser og  

forutsetninger 

 

Læringsmål for oppdraget

Jeg kan reflektere over egne ferdigheter, kompetanseområder og interesser som vil få betydning for mitt valg

Personlige valg 

Hovedområdet personlige valg handler om å utvikle bevissthet om egne interesser og muligheter og å reflektere over hva det har å si for karrierevalg. I hovedområdet inngår kunnskaper og ferdigheter knyttet til informasjon om utdanning og yrker. Videre omfatter hovedområdet å lære å sette seg egne mål og lage karriereplaner. Et sentralt element i hovedområdet er hvordan kjønn og andre forhold påvirker utdanningsvalget. 

Eleven skal kunne formulere egne kortsiktige og langsiktige karrieremål basert på interesser og muligheter. 

 

Aktivitet

Del 1: Forarbeid 

Dere får i hjemmeoppgave å surfe rundt på nettstedene for å se om dere finner noen yrker som er interessante for dere. Med utgangspunkt i dette skal dere velge de tre bransjene/ nettadressene dere syns ser mest spennende ut.

gnizt.no, vibyggernorge.no, norskindustri.no/ung, frisørfaget.no, verdenerdin.no, t-i-p.no, flyfag.no, bilfag.no, verdensklasse.no, gronnboks.no, medielarling.no, restaurantogmatfag.no, busslappen.no 

 Dette er noen eksempler på nettsider. Det finnes mange flere.

 

Del 2: Alle (klassen) 

Elevene settes sammen grupper på 3-6 elever som har valgt det samme. Hver gruppe skal fordype seg i to av de 13 bransjene/nettadressene.

 Del 3: Felles del (gruppe) 

Gå inn på de to nettsidene dere har fått tildelt.

Svar på følgende spørsmål:

 1. Hvilke yrkesgrupper finner dere på nettsidene?
 2. Hvilke yrker syns dere ser mest interessante ut? Diskuter dere fram til tre yrker.
 3. Hva ville skje i et samfunn som ikke hadde yrkesutøvere innenfor disse tre yrkene?

 

Del 4: Individuell del 

Velg et yrke du vil se nærmere på. Finn nettstedet til en lokal bedrift og svar på følgende spørsmål:

 1. Hva heter bedriften og hvor ligger den?
 2. Hvilke varer/tjenester produserer og selger bedriften?
 3. Hvilke yrkesgrupper finnes i bedriften?
 4. Ta for deg et yrke i bedriften som krever yrkesfaglig utdanning. Beskriv

utdanningsløpet i vgs og bedrift (www.vilbli.no).

 1. På hvilken måte er denne bedriften med på å skape verdier i lokalsamfunnet?
 2.  Vi hopper fram til 2025. Hvilke forandringer tror du har skjedd i bedriften?

Er det fortsatt behov for bedriften? Begrunn svaret skikkelig.

 Del 5: Felles del (gruppe) 

 1. Er det viktige forskjeller på utdanningsløp i vgs og bedrift for de yrkene som dere hver for dere har sett på i del 4? Hvilke?
 2. Er noen av bedriftene viktigere enn andre med tanke på å skape verdier i lokalsamfunnet?
 3. Hvilken/hvilke bedrifter tror dere kommer til å gjennomgå de største endringer fram til 2025?

 

Del 6: Alle (klassen) 

Spørsmål to og tre i del 5 presenteres i plenum.

Elevrefleksjon/tilbakemelding i avslutningen av økta

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Utskrift av treningsprogrammet

Du kan printe ut treningsprogrammet her K .Læring om utdanning og yrker