Læringspartner del 2

Utvikle lytterferdigheter og beherske ulike spørsmålstyper. Læringspartner del 2

Fokusområde  Læringspartner del 2: Å være en god lytter og stille spørsmål som fremmer læring 
Involverte fag/tverrfaglighet  Overordnet del 

Alle fag 

,

Innledning til læreren

Læringspartner-systemet ble innledet på 8. trinn. I denne økta skal vi utvikle opplegget videre. Det å være en god lytter går igjen i fagplanene, og ansees som en viktig ferdighet. Å være en aktiv lytter krever noe av oss, og oppfølgingsspørsmålene etter at man har lyttet er avgjørende for å komme dypere inn i læringa. Derfor hører disse to elementene sammen.  

Å beherske ulike spørsmålstyper gjør at man får frem fagkompetanse på ulikt nivå. Elevenes spørsmålsformuleringer kan også avdekke fagkompetanse hos eleven, og det er derfor viktig at de får en eksplisitt opplæring i å bruke ulike typer spørsmål. At de blir bevisste i måten man stiller spørsmål. 

Det kan hende at det er lurt å lage to økter om dette, det ligger egentlig til rette for det.

Hensikt/mål

Utvikle lytterferdigheter og beherske ulike spørsmålstyper.

Gjennomføringen av klassemøtet

For å få til et lærende felleskap må alle i fellesskapet lære seg til å bli aktive lyttere. Aktive lyttere betyr at man lytter oppmerksomt og engasjert til det som blir fortalt. Skriv det opp på tavla.  

Vi skal øve på det nå, ved å ta i bruk fem tips! 

For at du skal bli viktig i den faglige utviklingen til læringspartneren din, er det av stor betydning å stille spørsmål som får frem kunnskap, forståelse og kompetanse. Da må vi alle øve oss på å stille spørsmål som får oss videre i læringa. Du skal nå få noen triks, og øve på dem!  

 

Aktivitet

Bruk B.1 Læringspartner del 2 PP. Elevene hører på tipset, så øver det sammen med læringspartner. Stopp opp ved hvert tips for å øve.  

Bli enige først om et tema som den ene skal fortelle om (fritidsaktivitet, den siste ferien, noe spennende du har gjort i det siste etc.) Bytt på å være den som forteller, den som er aktiv lytter.  

Til diskusjon etter at de fem tipsene er presentert: Hva kjennetegner en uengasjert lytter? En slik en har vel alle møtt…  

 Bruk plakaten B.2 Læringspartner del 2 vedlegg 1om ulike typer spørsmål. Jobb i læringspar. Den ene er en ekspert på et område (ekspert på mobiltelefon, moped, engelsk fotball, sminke, you name it…) Øv på å stille spørsmål til den eksperten.

 

Elevrefleksjon/tilbakemelding i avslutningen av økta

Hvordan kan du øve deg opp til å bli en aktiv lytter? Hva blir vanskeligst for deg? Hva er grunnen til at det kan bli vanskelig? Hva slags strategier kan du bruke for å lykkes? 

 Spørsmålsarket lages i A5 format og tapes inn på pultene til elevene. En gave til elevene…

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

 

 

Utskrift av treningsprogrammet

Du kan printe ut treningsprogrammet her  B. Læringspartner del 2,  B.2 Læringspartner del 2 vedlegg 1   B.1 Læringspartner del 2 PP