Rus

Valgkompetanse, grensesetting, avhengighet, hvor søke hjelp Forslag til eksterne samarbeidspartnere: Uteteamet/ungdomstorget, forebyggende avdeling hos politiet, Blåtime fra Strømsgodset med tema rus.

Fokusområde  Rus (valgkompetanse, grensesetting, avhengighet, hvor søke hjelp) 
Involverte fag/tverrfaglighet  KRLE, Samfunnsfag 

,

Innledning til læreren

Hva er rusmidler, og hvorfor blir det brukt? Hvor mange bruker dop hver dag og hvordan skjønner man at man er hekta på dop? På ung.no/rusmidler kan man lese mye om emnet rusmidler, effekt og ikke minst konsekvensene det kan få for de som bruker ulike typer rusmidler. Du finner også lenker videre til hjelpetelefoner/chat, faktainformasjon og lovgivning rundt rusmidler. Oppdater deg på faktainformasjon i forkant. Viktig å ikke drive skremselspropaganda/fordømme, men forklare. Ungdom vil på et tidspunkt komme i berøring med rus. Den beste måten å ruste dem til å ta gode valg for seg selv, er gjennom kunnskap.  

Sammen med alkohol, er cannabis/hasj de mest utbredte rusmidlene blant ungdom. Mange ungdommer tenker i tidlig alder at det er «helt dust» å la seg lure til å bruke det, og ser ofte for seg scenarioer hvor de blir tilbudt det av fremmede som de lett kan si nei til. Faktum er at det aller meste av rekruttering til rus skjer gjennom kjente og kjære. Viktig å bevisstgjøre på akkurat dette punktet.  

Grunnet stor utbredelse, sliter dessuten mange ungdommer med å forstå lovgivning knyttet til at alkohol er greit og lovlig, mens cannabis/hasj ikke er det. I senere tid har dette også tatt stadig større plass i den offentlige debatten, bl.a. grunnet omfattende avkriminalisering av rusmidler i Portugal og større forandringer i ruslovgivningen i flere stater i USA, Canada og Sør-Amerika. Sterke stemmer i offentligheten – også i Norge – argumenterer for at cannabis/hasj ikke er farligere (eller mindre farlig) enn alkohol.  

Det kan derfor være lurt å påpeke den faktiske lovgivningen og hva dette fører med seg. Siden cannabis/hasj stadig er strengt ulovlig i Norge, kommer man lett i kontakt med miljøer som driver med andre ulovligheter og andre, sterkere stoffer om man skal ha tak i rusmiddelet. Blir man tatt i ruset tilstand eller med cannabis/hasj på seg, kan selv svært små mengder føre til at politi/barnevern blir varslet eller at man får rulleblad som gjør det vanskelig å få innpass i yrker som politi og militære. Det kan også gjøre det vanskelig å få innreise i diverse land, eks. USA.

Hensikt/mål

Få kunnskap om de vanligste rusmidlene, hva avhengighet består i og hvor man kan søke hjelp for det. Øke kompetansen på grensesetting og gode valg når det kommer til rus. 

Gjennomføringen av klassemøtet

Vis videosnutten om «Rat Park Experiment» (05:14). Spør klassen om hva videoen forteller, slik at du sikrer at alle har fått med seg innholdet (engelsk tale og undertekster). Still deretter spørsmål som motiverer til refleksjon rundt begrepet avhengighet, eks.: Når tenker dere at man er avhengig av et rusmiddel? Er det forskjell på fysisk og psykisk avhengighet? Hvordan? Hvorfor tror du noen blir avhengige av rus?  

 Vis videosnutten om Ashan fra NRK-serien «Fyllefant skal selv ha bank» (05:18). Serien har totalt fem episoder, samtlige har en morsom tilnærming til et svært alvorlig tema. Fungerer godt som stemningsvarmere.

Aktivitet

Del gruppen i åtte. Gi hver gruppe et av følgende rusmidler: alkohol, cannabis/hasj, sniffing/lim, GHB, kokain, piller, ecstasy/MDMA, amfetamin/metaamfetamin 

Bruk siden ung.no/rusmidler, og ung.no’s fakta om alkohol, og la gruppene besvare følgende spørsmål:  

  • Hva er det?  
  • Hvordan virker det?  
  • På hvilken måte er det farlig?  
  • Hvordan får man hjelp? 

Hver av rusmidlene skrives på tavle/flip-over mens gruppa forteller om det. La alle de ulike rusmidlene bli stående. 

Om ekstra tid, kan man gjøre quiz om rus og avhengighet på Ung.no

Elevrefleksjon/tilbakemelding i avslutningen av økta

Henvis til rusmidlene som er listet på tavla, still spørsmål som:  

  • Hva har dere lært? Hva er farlig med rus?  
  • Hvordan ville du reagert om du ble tilbudt alkohol eller et annet rusmiddel av en fremmed? Hvordan ville du ha reagert om noen du kjente litt og syntes var kul tilbød deg alkohol eller et annet rusmiddel? Hvordan ville du reagert om en av dine nære venner tilbød deg alkohol eller et av de andre rusmidlene?  
  • Hvordan kan man få hjelp om man selv eller noen man kjenner har et problem? Hva kan man gjøre om man er urolig for at man selv eller noen man kjenner har et problem?

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

  • Artikkel med videoklipp (59:01) fra NRK om hvorfor det er vanskelig å slutte med rus: Hjerneforsker Kaja Nordengen om hvordan det påvirker hjernen og lenke videre til episode fra «Helene sjekker inn» – tema rusmisbruk. 
  • TED talk av Johann Hari «Everything you think you know about addiction is wrong» (engelsk, 14:42): Motivert av erfaringer med rus i egen familien, nedlegger Hari et større arbeid for å forstå hvordan avhengighet handler om. Her forteller han både om Rat Park eksperimentet og om hvordan han tror vi som samfunn virkelig kan vinne den feilslåtte «war ond rugs»

Utskrift av treningsprogrammet

Du kan printe ut treningsprogrammet her M. Rus