Samspill med andre og hvordan det påvirker oss

Øve seg på å sette seg inn i andres situasjon – trene på empati. Få innsikt i hva som ligger bak sjalusi og hva det gjør med oss. Vite hva som gir oss styrke til å takle livets vanskeligheter.

Fokusområde  Samspill med andre og hvordan det påvirker oss 
Involverte fag/tverrfaglighet  Overordnet del 

,

Innledning til læreren

I denne økta skal vi fortsette med å øve på at mange ulike typer mennesker skal fungere godt sammen i flokk. Vi vet at mennesker som forstår andres livssituasjon har lettere for å godta forskjeller. Noen ganger handler det om å godta at noen er bedre enn deg, har noe du ikke har, kan noe du ikke kan og får mer oppmerksomhet enn deg. Empati kan hindre sjalusi, har du empati kan du unne andre noe bra, istedenfor å kjenne på den vonde følelsen av sjalusi.

Empati blir forklart som (boka Den emosjonelle revolusjonen – Aspaas)

–          evnen til å ta den andres perspektiv og sette vårt eget perspektiv på vent

–          være ikke-dømmende i responsen ovenfor andre, vise respekt

–          gjenkjenne følelser, lese kroppsspråk

–          kommunisere disse følelsene med respekt og tålmodighet

Empati er altså å føle med mennesker.

Merk deg da forskjellen på sympati og empati. Sympati er medfølelse, og synes synd på noen, empati er innlevelse.

Sjalusi aktiveres når du står i fare for å degraderes (sosial posisjonering) eller miste forholdet til en du har kjær. På grunn av at en annen tar plassen din. Sekundærfølelsen er ofte sinne og angst.

Et nytt ord i skuddet nå er resiliens. Det betyr robusthet. Det å klare seg til tross for at noe i livet er vanskelig. At ikke den vanskelige tingen tar overhånd og styrer livet ditt. Vi har alle hørt om løvetannbarna, men dette begrepet (resiliens) kan trekkes ut slik at det er gyldig også for oss alle. I våre møter med livets utfordringer.

Hensikt/mål

Øve seg på å sette seg inn i andres situasjon – trene på empati.

Få innsikt i hva som ligger bak sjalusi og hva det gjør med oss.

Vite hva som gir oss styrke til å takle livets vanskeligheter.

Gjennomføringen av klassemøtet

I dag skal vi ta opp flere ord som blir brukt om hverandre. Den rette forståelsen av ordene kan få oss til å få det bedre sammen. De bygger relasjon. (Læren skriver ordene empati og sympati på tavla).  

Hva betyr disse ordene? 

Etter at noen har prøvd seg med forklaringer (det er ikke sikkert det blir noe særlig respons), legger læreren frem forklaringen av empati (se fire punkter under, la de etter hvert bli stående på tavla). Gi små eksempler underveis.  

 • evnen til å ta den andres perspektiv og sette vårt eget perspektiv på vent 
 • være ikke-dømmende i responsen ovenfor andre, vise respekt 
 • gjenkjenne følelser, lese kroppsspråk 
 • kommunisere disse følelsene med respekt og tålmodighet 

For å stadfeste, vis denne filmen

Det å være empatisk handler ikke bare om å møte en vanskelig situasjon som en annen er i. Det handler vel så mye om å ta del i andres gleder. Måten vi svarer på når de andre deler stolt sine gleder, er avgjørende for relasjonene våre. Det handler om å godta at noen er bedre enn deg, har noe du ikke har, kan noe du ikke kan og får mer oppmerksomhet enn deg. 

Gjør du ikke det, skyver du mennesker vekk fra deg.

Aktivitet

Aktivitet 1: Empatiøvelser

Nå må vi trene på empati! Bruk læringspartneren din. Bruk gjerne disse eksemplene G.1 Samspill med andre og hvordan det påvirker oss vedlegg 1. Husker du hvordan det var å være en aktiv lytter. Bruk det.      

 Etter øvelsen spiller den voksne videre på det at noen har medgang, er populære og får mye oppmerksomhet. Det kan komme en reaksjon, en naturlig følelse, opp i magen vår da. Hva kalles den følelsen? 

Til diskusjon med læringspartner: Kom med eksempler på sjalusi? Kanskje du har følt på det at du har vært sjalu eller at andre er sjalu på deg? Fortell historier til hverandre.  

Læreren forklarer hva følelsen sjalusi er (se ovenfor) 

I plenum: Noen har kanskje lyst til å fortelle om sjalusi. Så: Hvordan kan sjalusi være med på å ødelegge relasjoner? 

 Om resiliens:  

Nå har vi vært innom hvordan andre kan hjelpe til når man har det vondt. Men hva kan du gjøre selv? Hva kjennetegner de menneskene som klarer seg til tross for at de har det vanskelig, å fungere normalt til tross for unormale omstendigheter? Sitt i firergrupper og diskuter dette. Den ene skriver ned noen stikkord. 

Her er lærerens «fasit»: 

– håp/positiv innstilling/optimisme 

– god selvfølelse 

– sosiale evner (empati, samarbeidsferdighet, evnen til å lytte 

– er kreativ/har interesser/tar initiativ 

Til slutt se filmen  

 

Aktivitet 2: “Priviledge Walk”

Til denne øvelsen trenger du et rom med litt god plass, den er også fin å gjøre ute. Aller først skal hver av elevene lage sin egen lille rolle, der de skal svare på spørsmål som (be dem utbrodere mest mulig):

 • Hvem er du? Hvordan er familien din? Hva gjør foreldrene dine? Hvordan er familieøkonomien? Hvordan har oppveksten din vært? Hvordan tror du fremtiden din vil bli?
 • Klikk  her G.1 Rollekort for eksempler på rollekort

Deretter leser læreren opp utvalgte påstander. Kan man si «ja» til påstanden, går man ett skritt frem. Kan man si «nei», går man ett skritt tilbake. Er man usikker blir man stående. Forslag til påstander:

 • Jeg har aldri blitt forskjellsbehandla på grunn av navnet mitt
 • Jeg har aldri vært redd for hva som kan skje om jeg fikk en kjæreste av samme kjønn
 • Familien min er leger, tannleger og advokater
 • Jeg har ikke psykisk sykdom i familien
 • Jeg har vokst opp med en trygg farsfigur
 • Det er lett å gjøre det bra på skolen
 • Jeg får alltid gå på de fritidsaktivitetene jeg vil
 • Jeg har frihet til å henge med hvilke venner jeg vil
 • Jeg får velge helt selv hva jeg skal gå på VGS

Stopp deretter gruppa, be alle bli stående der de er, gå rundt og spør enkelte av dem hva slags rolle de skrev. Hensikten med denne øvelsen er å øve seg på at «ingen er bare det du ser», og gjennom det bli bedre på å forstå andres perspektiv.

Elevrefleksjon/tilbakemelding i avslutningen av økta

Hvordan kan jeg vise empati i hverdagen med venner og klassekamerater?

Hva gjør jeg når jeg kjenner på følelsen sjalusi?

Hvordan kan jeg tåle motgang i livet? Er jeg robust?

Dette passer egentlig for loggskriving. Men det er også andre måter; ta opp en lydfil, intervjue hverandre etc.

 

 

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Resiliens kan man gjerne bruke en hel økt på. En reklamefilm som er god