Psykologisk førstehjelp

Psykologisk førstehjelp Å vite at tanker påvirker følelser og handling (hva du gjør) Å vite hva man mener med røde (ikke hjelpsomme tanker) og grønne tanker (hjelpsomme tanker) Å kjenne til hvordan man kan bruke hjelpehånda

Fokusområde  Tankens kraft (psykologisk førstehjelp) 
Involverte fag/tverrfaglighet   

,

Innledning til læreren

Denne økta handler om tankens kraft og hvordan tankene påvirker følelsene våre. Å reflekterer rundt denne sammenhengen er jo både nyttig og- tankevekkende:-) Økta skal være preget av refleksjon, diskusjon og humor. Deltakelse og samtaler rundt egne erfaringer både i liten og stor gruppe står sentralt. 

 Det du tenker påvirker hvordan du har det. Hvis du for eksempel møter en venn på gaten, og han ikke hilser på deg, kan du tenke: «Å, liker han meg ikke lenger?» eller du kan tenke «for en overlegen type! Tenk å la være å hilse på meg som han kjenner så godt». Eller du kan tenke «Oj, nå har han det travelt og er stresset, stakkars gutt». En situasjon- tre ulike tanker. Hva ville du følt om du tenkte på den ene, andre eller tredje måten? Og hva ville du fått lyst til å gjøre? Det du tenker påvirker hva du føler og hva du får lyst til å gjøre.   

 Måten vi tenker omkring en hendelse på, vil påvirke hvilke følelser som blir knyttet til denne hendelsen. Her er et eksempel på hvordan tanker kan virke skremmende: Sett at du er hjemme alene en mørk og stormfull kveld. Plutselig hører du et brak fra naborommet! Hvis du tenker at det er en innbruddstyv som forårsaket bråket, vil du sannsynligvis bli redd. Hvis du isteden tenker at det var et åpent vindu som blåste igjen, vil du nok føle noe annet. Her er et annet eksempel på tankenes betydning: Hvis du står i en kø og personen foran deg tråkker deg hardt og smertefullt på tærne, er det ikke rart at du blir irritert. Dersom det viser seg at personen har en hvit spaserstokk i hånden, som tegn på at han er blind, er det trolig at du ikke bare vil tenke annerledes om det som har skjedd. Du vil sikkert også oppleve at følelsene dine brått vil endre seg – kanskje blir du flau over at du ble sint i utgangspunktet. Uansett om det fortsatt gjør vondt i foten, har dine tanker om situasjonen endret seg og dermed også dine følelser. 

Iblant skaper eller forsterker vi problemer ved måten vi tenker på. I situasjoner der følelsene blir plagsomme, vil det være både lurt og nyttig å vite hva du tenker. Kanskje bidrar tankemåten din til at du blir mer sint lei deg eller redd.  

 Røde tanker er tanker som kommer automatisk i en situasjon og som gjør deg mer sint, trist eller redd. Tanker som kan gjøre det vanskelig for deg å handle lurt i situasjoner. 

 Grønne tanker er tanker som er hjelpsomme i en situasjon. Tanker som gjør deg trygg og glad. Ofte må vi jobbe for å finne disse tankene. 

Alle har rødtanker og det er lurt å prøve å oppdage egne røde tanker. Når du har funnet hvilke rødtanker som kommer, kan du jobbe frem grønntanker. 

Når man skal utfordre rødtankene og finne hjelpsomme grønntanker kan det være til hjelp å spørre seg selv.  

Er det lurt å tenke slik? 

Hva vil være mer hjelpsomt? 

Hva er det beste som kan skje? 

Er det jeg tenker sant? 

Hva ville jeg sagt til en venn? 

Er det jeg tenker sannsynlig? 

Hjelpehånda er en del av psykologisk førstehjelp, og tar utgangspunkt i en skisse av en hånd og er et verktøy for å sortere vanskelige følelsesmessige situasjoner. Hensikten er å rydde i tanker ut i fra røde (negative) tanker og grønne (positive) tanker, og deres påvirkning på hele situasjonen. 

Ved en gitt situasjon skal man definere situasjon og sortere ut i fra følgende kategorier: 

 • hva skjer = tommel 
 • følelser = pekefinger 
 • røde tanker = langfinger 
 • grønne tanker = ringfinger 
 • hva kan jeg gjøre = lillefinger 
 • hvem kan hjelpe, støttelag = håndflaten 

Dette verktøyet gir oversikt over situasjonen en befinner seg i og rydder i tankekaoset man opplever. Det lettere å skille tankene fra hverandre, og kan vise hva problemet er og hvordan vi tolker følelser og tanker. Se eksempel her  J. Psykologisk førstehjelp

Hensikt/mål

 • Å vite at tanker påvirker følelser og handling (hva du gjør) 
 • Å vite hva man mener med røde (ikke hjelpsomme tanker) og grønne tanker (hjelpsomme tanker) 
 • Å kjenne til hvordan man kan bruke hjelpehånda

Gjennomføringen av klassemøtet

 1. Lærer presenterer dagens tema. Si litt om hva samlingen skal handle om. Her kan man plukke ut noe av det som står i innledningen over.   
 2. Bruk gjerne utarbeidet PowerPoint-presentasjon J.1 Psykologisk førstehjelp PP Du kan gjerne trekke fra eller legge til egne slides eller spørsmål i presentasjonen. Det er viktig at spørsmålene er åpne. De skal legge til rette for refleksjon og felles undring. Bruk IGP-metoden (Individ – Gruppe (event.par) –Plenum). Dette er en metode som øker involvering og sikrer bred deltakelse i klassen.  
 3. Bruk tid på å reflektere rundt videosnuttene i PP presentasjonen

Aktivitet

Hjelpehånda. Del ut kopi av hjelpehånda s 12 i PP presentasjonen J.1 Psykologisk førstehjelp PP

La elevene jobbe sammen to og to og øve på å fylle inn hjelpehånda . Ta utgangspunkt i en valgfri situasjon eller bruk følgende eksempel:

Situasjon: Muntlig presentasjon foran hele klassen. Skriv inn følelser, røde tanker, grønne tanker, hva man kan gjøre og hvem som kan hjelpe.

Ta en felles oppsummering/refleksjon i klassen tilslutt. Del noen eksempler.  

 

Elevrefleksjon/tilbakemelding i avslutningen av økta

Be eleven notere ned 3 ting de husker fra dagens samling og tre ting de har lært. Læreren ber noen lese hva de har skrevet. Eleven kan selv velge hva de vil dele.

 

 

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Utskrift av treningsprogrammet

Du kan printe ut treningsprogrammet her

J. Psykologisk førstehjelp

J.1 Psykologisk førstehjelp PP