PALS

PALS er en skoleomfattende tiltaksmodell som skal fremme en inkluderende skole gjennom positiv læringsstøtte for alle.