Aktivt tilsyn og veiledning

Tilsyn og oppfølging av elever i skolens ulike aktiviteter er en viktig forebyggende strategi for å få en oversikt over hva elevene gjør i løpet av dagen, uten at de skal oppleve det som kontroll. Et aktivt tilsyn kan hindre krenkelser, mobbing og utenforskap.

Inne i klasserommet er aktivt tilsyn en del av klasselederens oppgave, men ute i friminutt er det mer uoversiktlig, mindre voksentetthet og aktivitetene er elevstyrte. Det er derfor viktig å være bevisst på og ha gode systemer for denne type tilsyn.

Noen forutsetninger for et godt tilsyn ute er:

  • Bevegelse og skanning: Det er viktig å bevege seg innenfor det området man har ansvar for, være i kontakt med flest mulig elever og å skanne ved hjelp av syn og hørsel.
  • Den voksne skal være godt synlig: Det anbefales at de voksne som har tilsyn bruker vester i sterke farger slik at de er godt synlige i skolegården.
  • Involvere seg positivt i elevene og oppmuntre dem i leken.
  • Skolen må ha en tydelig tilsynsplan som både henviser til ulike områder, hvor de ulike voksne skal være når de har tilsyn og tidspunkt