Bakgrunn og målsettinger med PALS

Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (PALS).

PALS er en norsk tilpasning av de skoleomfattende modellene for SW_PBIS (School-Wide Positive Behavioral Intervention and Support) som blant annet er utviklet ved Universitetet i Oregon. NUBU har videreutviklet og tilpasset modellen for norske forhold.

Hensikten med modellen er å utvikle en positiv skolekultur som styrker elevenes skolefaglige og sosiale kompetanse, samt forebygge og avhjelpe problematferd gjennom proaktive tilnærminger. Dvs. å være aktiv, planlegge og handle i forkant av kommende utfordringer.

Målet med modellen er å:

  • Utvikle et trygt læringsmiljø for alle gjennom å bygge en felles positiv sosial kultur
  • Fremme elevenes sosiale og skolefaglige kompetanse
  • Forebygge og avhjelpe utfordrende atferd
  • Sikre vedvarende kompetanseutvikling for skolens ansatte
  • Foreldreinvolvering

Nyttig om PALS:  https://www.nubu.no/informasjon-om-pals-modellen/