Kartleggings- og evalueringsverktøy

Implementeringen av PALS er en vedvarende og systematisk innsats for å fremme skolens positive læringsmiljø. Det fordrer kontinuerlig vurdering og evaluering av modellens ulike tiltak og anvendte praksis.

Det er derfor utarbeidet en del kartleggings- og evalueringsverktøy for å sikre implementeringskvaliteten og for å vurdere:

  • Behov for endring av systemer og praksis for bedre måloppnåelse
  • Om implementeringen av PALS gjøres etter modellens forutsetninger
  • Om implementeringen av PALS fremmer elevenes sosiale og skolefaglige ferdigheter

De ulike kartleggingene finner man i Håndbokens kapittel 4, og det er lederen av PALS-teamet på skolen som har et spesielt ansvar for å bruke og gjennomføre disse kartleggingene på skolen.