Gode beskjeder fremmer samarbeid

Tydelige og gode beskjeder vil øke sannsynligheten for at elever vil samarbeide og gjøre det som forventes av dem. Når en god beskjed gis er det samsvar mellom det verbale og det non-verbale, og den er formidlet med på en klar og konkret måte.

Gode beskjeder kjennetegnes ved at de er gitt:

 • Med fysisk nærhet
 • Ved at det voksne har sikret seg oppmerksomheten til eleven
 • Så konkret som mulig
 • Med vennlighet og tydelighet
 • Bruk av enkle ord
 • Uten å stille spørsmål
 • Direkte

I situasjoner der man ønsker å øke elevens mulighet til å være medgjørlig og opprettholde en respektfull lærer-elev-relasjon, kan det være nyttig å gi en beskjed på tomannshånd. Under følger et
eksempel på hvordan dette bør gjøres:

 1. Gå bort til eleven, få oppmerksomhet og gi beskjeden
 2. Gå litt vekk fra eleven for å gi han han/henne tid til å følge den
 3. Bekreft positivt dersom eleven følger beskjeden
 4. Hvis ikke eleven følger beskjeden, gjenta beskjeden en gang til og si en mild forutsigbar
  konsekvens på hva som vil skje dersom eleven ikke følger beskjeden
 5. Gå litt vekk fra eleven for å gi han/henne tid til å følge den
 6. Bekreft positivt dersom eleven følger beskjeden
 7. Hvis ikke eleven følger beskjeden igangsettes den milde forutsigbare konsekvensen

Aktiviteter og oppgaver til utforming av gode beskjeder som fremmer samarbeid finnes på s. 92  i PALS-håndboka.

Oppgaver til personalet

En praksisfortelling med refleksjonsoppgaver