Oppmuntring, anerkjennelse og positiv involvering

Positiv oppmerksomhet og anerkjennelse utvikler elevenes selvrespekt og gir dem gode opplevelser av skolen og læringsmiljøet. I tillegg øker det sannsynligheten for at elevene fortsetter å gjøre det som er ønsket av dem, og sier noe om det den voksne verdsetter. Positive tilbakemeldinger gir følgende effekter:

 • Elevene lærer best gjennom anerkjennelse, oppmuntring og spesifikke tilbakemeldinger
 • Konsekvent oppmuntring retter oppmerksomheten fra nederlag til mestring
 • Ferdighetstrening gjennom oppmuntring og anerkjennelse fremmer mestring og selvtillit
 • Å lære gjennom oppmuntring og anerkjennelse har ingen negative bivirkninger

 

Eksempler på oppmuntringer, anerkjennelse og positiv involvering:

 • 5:1: Den ansatte skal gi fem ganger så mange positive og veiledende tilbakemeldinger for hver korreksjon
 • Verbal ros:  En spesifikk uttalt tilbakemelding som retter oppmerksomheten mot det eleven gjør.
 • Non-verbal ros: Blikk, smil, tommel opp, klapp på skulderen.
 • Konkrete kollektive oppmuntringssystemer: Et antall klistremerker som «veksles» i en belønning.
 • «Pust i bakken»: Når en elev har gjort en god arbeidsinnsats og trenger en pause fra den aktiviteten klassen er i gang med.

 

Positiv involvering er de voksnes grunnleggende måte å kommunisere med elevene på og det gjøres når voksne:

 • Bidrar med å skape en positiv atmosfære som omgir elevenes daglige aktiviteter
 • Viser positiv oppmerksomhet og støtte når elevene tar positive initiativ
 • Viser interesse og tar del i elevenes gjøremål, interesser og aktiviteter
 • Støtter og hjelper elevene til å løse konflikter
 • Unngår å klandre elevene, men viser alternative løsninger
 • Tar seg tid til elevenes spørsmål og ønske om samvær og tilgjengelighet
 • Tilrettelegger hensiktsmessige og forutsigbare rammer i daglige gjøremål

 

Aktiviteter og oppgaver til oppmuntring, anerkjennelse og positiv involvering finnes på s. 101  i PALS-håndboka.