Jeg kan holde orden og rydde etter meg

Innledning til læreren

Når barn og voksne er sammen, må man ha retningslinjer og rammer slik at det skal bli forutsigbart og trygt for alle. Det er de voksne i klassen som må legge til rette for at normer etableres, defineres og trenes.  

Det blir viktig å innarbeide gode rutiner i skolehverdagen. De voksne må være tydelige på skolens forventninger, og rutinene må gjelde på alle skolens arenaer.   

Det blir viktig å rose elevene når de viser forventet adferd. 

God orden er tidsbesparende. Det skaper ro og oversikt over skolehverdagen. 

Det er viktig å lære elevene hva som menes med god orden, slik at vi har en felles forståelse.

Tid: ca. 60 min.

Delmål

 • Jeg kan holde orden i skolesakene mine. 
 • Jeg kan rydde etter meg.

Gjennomføring av aktiviteten

Introduksjon: 

 • Gjennomgå målene. 
 • Forklare aktiviteten, uten å gi svar på hvordan det ser ut når det er ryddig. 

Aktivitet:  

 • Elevene skal jobbe i grupper, bruke en iPad 
 • Ta et før- og etterbilde av rot vs. ryddig.
  Bildet skal være av samme sted, før og etter man har ryddet.
  Eksempel på steder man kan ta bilder:
  Garderobeplass, elevhylle/elevskuff, pulten og søplebøttene. 
 • Elevene viser fram bildene sine. 
 • Samtal om forskjellen på før- og etterbildene. 

Avslutning:  

 • Ha en samtale rundt spørsmålene:
  Hvordan ser det ut når det er ryddig?
  Hvorfor kan det være viktig å ha det ryddig? 

Hva kan vi sammen gjøre for at det skal være ryddig?

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

 • Elevene er med å bestemme et aktuelt fokusområde. 
 • Elevene er med på å utarbeide kriterier.  
 • Henge opp bildene elevene har tatt. Ha kriteriene ved siden av bildene. 
 • Trene på å rydde i gangen og klasserommet.  
 • En voksen modellerer rett og galt.

Utskrift av treningsprogrammet

ansvarlighet 2. trinn