Jeg kan motta beskjeder

Innledningen til læreren

Når barn og voksne er sammen, må man ha retningslinjer og rammer slik at det skal bli forutsigbart og trygt for alle. Det er de voksne i klassen som må legge til rette for at normer etableres, defineres og trenes.

Det blir viktig å innarbeide gode rutiner i skolehverdagen. De voksne må være tydelige på skolens forventninger, og rutinene må gjelde på alle skolens arenaer.

Det blir viktig å rose elevene når de viser forventet adferd. 

I 1. klasse er nødvendig å trene på og fange elevenes oppmerksomhet og fokus. 

Ulike lytteøvelser og beskjedleker støtter opp om dette arbeidet. 

Delmål

Jeg kan motta beskjeder.

Gjennomføring av aktiviteten

Introduksjon: 

Snakke med elevene om hva man trenger for å følge beskjeder. 

Forslag til spørsmål til elevene: 

 • Hvorfor syns du det er viktig å følge beskjeder? 
 • Hvordan er det lettest for deg å følge beskjeder? 
 • Hva skjer hvis du ikke følger beskjeder? 

 Aktivitet:

Samtale om spørsmålene to og to. Parene deler sine svar med resten av elevene. 

 • Ha en lek hvor man øver seg på å følge beskjeder.
  F. eks. «Kongen befaler» eller «Valp og Snegl» fra Skolesteg s. 19.
  Dersom alle skal få muligheten til å øve seg på å følge beskjeder er det viktig at ingen blir ute, dersom de ikke gjør det riktig. Da må man heller legge vekt på viktigheten av å lytte, og hva den voksne sa.  
 • Leken kan videreføres ved å legge til flere elementer. F.eks. 2 eller 3 beskjeder

Avslutning:  

 • Samtale om hva som var vanskelig med å følge beskjeder. 
 • Ta opp igjen spørsmålene fra introduksjonen. 
 • Hvordan ser jeg ut når jeg følger beskjeder?
  F. eks: Se på den som snakker, lyttestilling

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

 • Danselek, hvor de skal gjennomføre en beskjed når musikken stopper, som er gitt på forhånd. 
 • Beskjedleker på engelsk. Eks. «Simon says». 
 • Beskjedleker i forbindelse med fysisk aktivitet: I skogen, i skolegården, i gymsalen eller på tur. 
 • Elevene gir hverandre beskjeder. 
 • Bruke Ipad til å ta bilder av hverandre når man følger beskjeder. 

Utskrift av treningsprogrammet

ansvarlighet 1. trinn