Å følge regler og forventninger

Innledning til læreren

Når barn og voksne er sammen, må man ha retningslinjer og rammer slik at det skal bli forutsigbart og trygt for alle. Det er de voksne i klassen som må legge til rette for at normer etableres, defineres og trenes.

Det blir viktig å innarbeide gode rutiner i skolehverdagen. De voksne må være tydelige på skolens forventninger, og rutinene må gjelde på alle skolens arenaer.

Det blir viktig å rose elevene når de viser forventet adferd. 

For at elevene skal få et eierforhold til klassens regler og forventinger, er det viktig at de får medbestemmelse. 

Dette opplegget passer godt i oppstarten av et skoleår, som grunnlag for trivselsregler.
I forkant velger lærer ut ulike forventninger som skrives ned på lapper. Se vedlegg 1. 

Resultatet kan synliggjøres ved hjelp av tabeller og søylediagram. Se vedlegg 2. 

Tid: 120 minutter 

Delmål

Jeg kan være med på å velge ut klassens regler og forventninger 

Gjennomføring av aktiviteten

Introduksjon:

Dere skal få lov til å være med å si noe om hvordan vi skal ha det sammen her i klassen. 

Aktivitet: 

 • Elevene jobber i læringspar. 
 • Elevene får utdelt et sett lapper med forventinger i forhold til læringsmiljø. 
 • Læringsparene skal plukke ut de tre forventningene de synes er viktigst. Læringsparet skal diskutere seg fram til enighet. 
 • Alle læringsparene synliggjør sine lapper på gulver slik at alle lappene til sammen danner søylediagram.  
 • Når alle lappene er lagt fram ser klassen på resultatet og reflekterer rundt det man ser.
  Hva ser dere her? Hva tenker dere om det dere ser? Hva snakket dere om?  
 • Læreren tar bildet av resultatet. 
 • Læringsparene fører resultatene inn i en tabell, og farger egne søylediagram.  

Avslutning: 

 • Gjentakelse av hva som kom fram i søylediagrammet.

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

 • Gjennomføre samme opplegg i forhold til sosialt samspill 
 • Lage klassens trivselsregler. 
 • Bruke dette som et utgangspunkt i utviklingssamtalen.
  Elevene vurderer seg selv opp mot de forventningene klassen har prioritert. 
 • Elevene bruker forventningene i egenvurdering. (se eksemplet under)

Utskrift av treningsprogrammet

ansvarlighet 3. trinn