Jeg kan ta med andre i lek og arbeid

 

             

Innledning til læreren

Når barn og voksne er sammen, må man ha retningslinjer og rammer slik at det skal bli forutsigbart og trygt for alle. Det er de voksne i klassen som må legge til rette for at normer etableres, defineres og trenes.  Det blir viktig å innarbeide gode rutiner i skolehverdagen. De voksne må være tydelige på skolens forventninger, og rutinene må gjelde på alle skolens arenaer. Det blir viktig å rose elevene når de viser forventet adferd. 

For å få et godt klasse- og skolemiljø er det viktig å lære elevene å inkludere andre i lek og arbeid. Gjennom rollespill vil de få erfaring med ulike situasjoner. Klassen kan samtale om ulike alternativer og konsekvenser. Det vil gi elevene trening i å ta gode valg. 

 I dette opplegget bruker elevene Ipad til å filme rollespillene sine. 

Tid: ca. 120 min.

Delmål

Jeg kan ta med andre i lek og arbeid.

Gjennomføring av aktiviteten

Introduksjon:

 • Læreren setter elevene sammen i grupper på fire. De må ha med en Ipad. 
 • Læreren presenterer to forskjellige caser for elevene som handler om inkludering/utenforskap. 
 • Eks. på case:  
 1. Læringspartnerne sitter og jobber med noe på plassen sin, den ene eleven syns oppgaven er vanskelig, den andre eleven ser dette. Hva skjer? 
 2. To bestevenner er ute i friminuttet.  De ser at en annen elev står alene. Hva skjer?  

Aktivitet:

 • Gruppene skal lage en filmsnutt hvor de dramatiserer videre hendelsesforløp. 
 • Før filmingen skal gruppen diskutere hvilken case de velger, ulike alternativer for videre hendelsesforløp og fordele roller/oppgaver. 
 • Gruppene filmer sin dramatisering.

Avslutning:

 • Gruppene får vise filmen sin. Og begrunner valgene sine. 
 • Læreren utfordrer de andre gruppene til å stille kritiske spørsmål og komme med andre alternativer.

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

 • Gjøre casene vanskeligere ved å skape litt mer motstand hos den som er utenfor (at eleven som er utenfor ikke vil, er utfordrende og leke eller jobbe med, som forstyrrer mye). 
 • La elevene bruke egne eksempler fra hverdagen. 
 • Redigere filmen ved blant annet å legge til musikk. 
 • Se filmer fra NRK Super: “Være venner”
  https://tv.nrksuper.no/serie/vaere-venner 
 • Løsningshjulet til Pals. Se vedlegg 1 
 • Fuelbox Barneskole med samtalekort:
  “Klassen vår”

Utskrift av treningsprogrammet

ansvarlighet 4. trinn