Jeg kan holde orden i garderoben, hylla, pulten og sekken min

Innledning til læreren

Når barn og voksne er sammen, må man ha retningslinjer og rammer slik at det skal bli forutsigbart og trygt for alle. Det er de voksne i klassen som må legge til rette for at normer etableres, defineres og trenes. Det blir viktig å innarbeide gode rutiner i skolehverdagen. De voksne må være tydelige på skolens forventninger, og rutinene må gjelde på alle skolens arenaer. Det blir viktig å rose elevene når de viser forventet adferd. 

God orden er tidsbesparende. Det skaper ro og oversikt over skolehverdagen. Det er viktig å lære elevene hva som menes med god orden, slik at vi har en felles forståelse. 

Tid: 2 timer

Delmål

Jeg kan holde orden i garderoben, hylla, pulten og sekken min.

Gjennomføring av aktiviteten

Introduksjon:

  • Klassediskusjon: Hvilke fordeler er det å ha god orden i skolesakene dine?  Hva er god orden? 
  • Læreren skriver opp forslagene. 

Aktivitet: 

  • Status i klasserommet nå? Elevene deles inn i grupper og bruker iPad og filmer klasserommet / garderoben. 
  • Bli enige om en standard på hvordan det skal se ut. Filmer på nytt.

Avslutning: 

  • Bilder av de ulike arenaene slik de skal være, etter felles kriterier. 

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

  • Følge opp dag for dag, sette kryss i et skjema, hvor det blir gitt en belønning når ryddestandarden er gjort over en bestemt periode. 
  • Denne metoden kan brukes på andre deler av PALS også.

Utskrift av treningsprogrammet

ansvarlighet 5. trinn