Jeg kan si i fra hvis noen blir plaget

Innledning til læreren

Når barn og voksne er sammen, må man ha retningslinjer og rammer slik at det skal bli forutsigbart og trygt for alle. Det er de voksne i klassen som må legge til rette for at normer etableres, defineres og trenes.  Det blir viktig å innarbeide gode rutiner i skolehverdagen. De voksne må være tydelige på skolens forventninger, og rutinene må gjelde på alle skolens arenaer. Det blir viktig å rose elevene når de viser forventet adferd. 

For å få et godt klasse- og skolemiljø er det viktig å lære elevene å inkludere andre i lek og arbeid. Gjennom rollespill vil de få erfaring med ulike situasjoner. Klassen kan samtale om ulike alternativer og konsekvenser. Det vil gi elevene trening i å ta gode valg 

Tid: En skoletime 

Delmål

Kan si ifra hvis noen blir plaget

Gjennomføring av aktiviteten

Gjennomføring:

Introduksjon:

 • Temaet er presentert på ukeplan i forkant, og blir skrevet opp på tavla i starten av timen.
 • Timen starter med en samtale hvor det blir fokusert på tilskuerrollen. Når er det sladring og når er det riktig å si fra?
 • Lese og forstå ansikt – og kroppsspråk
 • Klassen får en case, som handler om tre personer. Du har offer, plager og tilskuer.
 • Individuelt: Belys hvordan det er å være de tre personene gjennom tenkeskriving.
 • Noen som vil dele tankene sine?
 • Gå i grupper og finne forslag på løsninger.

Avslutning:

 • Samtale med læringspartner og i fellesskap:

Hvordan si ifra?

Hva er forskjellen på å sladre og si ifra?

Hva skal til for å være den som tør å si ifra?

Hva er fordelene ved å si ifra?

Hva er ulempene ved å si ifra?

Hva betyr det å være modig?

Hva er rollen din, dersom du vet at en venn ikke har det bra?

Ressurser og tips til videre arbeid med teamet

 • Olweus mobbesirkel, hvordan kan dere være med å lage et trygt og godt klassemiljø? 
 • Mobbeforebygging i PALS: 5 økter (Stopp, gå vekk, si fra). 
 • Elevene deles i grupper og filmer ulike case. 
 • Skrive en novelle eller lage en tegneserie med samme tema.

Utskrift av treningsprogrammet

Ansvarlighet 6. trinn