Jeg samarbeider med alle i lek og arbeid

Innledning til læreren

Når barn og voksne er sammen, må man ha retningslinjer og rammer slik at det skal bli forutsigbart og trygt for alle. Det er de voksne i klassen som må legge til rette for at normer etableres, defineres og trenes. Det blir viktig å innarbeide gode rutiner i skolehverdagen. De voksne må være tydelige på skolens forventninger, og rutinene må gjelde på alle skolens arenaer.Det blir viktig å rose elevene når de viser forventet adferd.

Det er viktig å få elevene til å forstå hvor vondt det er å ikke bli inkludert, og at alle har et ansvar i klassen til å ta vare på hverandre. Elevene bør også bevisstgjøres dette ansvaret.

Tid: En klassetime

Delmål

Jeg samarbeider med alle i lek og arbeid i kroppsøvingstimen.

Gjennomføring av aktiviteten

Introduksjon: 

 • Temaet er presentert på ukeplan i forkant. 

Aktivitet:  

 • 10 ball: Ti pasninger i laget før scoring, fokus på samarbeid og å gjøre hverandre gode.  
 • Stafetter med fokus på samarbeid, ikke konkurransepreget, f. eks. Terning-stafett. 
 • Pyramidebygging, øvelser med fallskjerm.
 •  Ligge i fiskebeinsmønster.

Avslutning: 

Samtale i ring der elevene setter ord på opplevelsen av å gjøre lagøvelser der det ikke er konkurransepreg: 

 • Hva lykkes dere med? 
 • Hva var utfordrende? 
 • Hvordan finne aktiviteter som kan inkludere alle?

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

 • Hva kan vi ta med oss videre til klasserommet? 
 • Samarbeider du bedre med noen enn andre? Hvorfor? 
 • Hva gjør det med oss når vi samarbeider med noen vi ikke kjenner så godt?

Utskrift av treningsprogrammet

Ansvarlighet 7. trinn