Å kunne regulere følelser som redsel og sinne

Innledningen til læreren

Emosjonell kompetanse handler om at eleven er i stand til å uttrykke og oppleve en rekke følelser, men har en overvekt av positive følelser. Det handler om å forstå egne og andres følelser, samt hva som forårsaker disse følelsene. Det handler også om å regulere og håndtere følelser slik at barn kan nå sine sosiale mål, for eksempel å leke med jevnaldrende. Disse ferdighetene utvikles, akkurat som sosial kompetanse, gradvis i samspill med andre. Forskning understøtter at emosjonell kompetanse er en forløper til sosial kompetanse. Noen barn som strever sosialt i skolen vil ikke trenge sosial ferdighetstrening, men hjelp til å få på plass sin emosjonelle kompetanse først.

Tidsbruk: En klassetime  

Delmål

Å kunne regulere følelser som redsel og sinne

Gjennomføring av aktiviteten

  • Introduksjon:

Læreren tar for seg følelsen sint, se vedlegg 1 (s.12-17) og redd, se vedlegg 2 (s.24-29) fra boken «Hva er følelser» av Birthe Svatun og Bo Gaustad, Cappelen Damm. Læreren leser også en historie til hver av de to følelsene. Historien «vampyren», vedlegg 3 og «pinneleken», vedlegg 4 fra boken «Rett eller galt» av Birthe Svatun, Cappelen Damm. Under hver av historiene står det refleksjonsspørsmål som man kan bruke til å reflektere rundt.

  • Aktivitet:

Elevene lager en liste over hva som gjør de sinte, og hva som gjør de redde, slik at de kan bli bevisste på hva som fremkaller de følelsene. Listene kan brukes i videre arbeid med temaet.

Vi ser filmsnutter sammen på NRK-super. Det finnes et klipp til hver følelse. https://tv.nrksuper.no/serie/psykisk-helse .  Man ser klippene og diskuterer sammen underveis.

  • Avslutning:

Vi repeterer felles de viktigste tingene fra timen. Man kan sitte sammen i gruppe der alle skal si en viktig ting hver, gruppene oppsummerer ved at en fra hver gruppe forteller i plenum. Elevene får deretter i oppgave å skrive et godt råd til en som er redd, og et godt råd til en som er sint på en post it-lapp. Denne fester eleven på døra på vei ut til friminutt.   

 

Vedlegg 1 - sint

Sint – Birte Svatun

Vedlegg 2 - redd

Redd – Birte Svartun

Vedlegg 3 - vampyren

Vampyren

Vedlegg 4 - pinneleken

Pinneleken

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

https://tv.nrksuper.no/serie/psykisk-helse

«Hva er følelser» av Birthe Svatun og Bo Gaustad av Cappelen Damm.

«Rett eller galt» av Birthe Svatun av Cappelen Damm.

Utskrift av treningsprogrammet

Emosjonell kompetanse 1. trinn