Eleven skal kunne identifisere sinne og redsel hos andre

Innledningen til læreren

Emosjonell kompetanse handler om at eleven er i stand til å uttrykke og oppleve en rekke følelser, men har en overvekt av positive følelser. Det handler om å forstå egne og andres følelser, samt hva som forårsaker disse følelsene. Det handler også om å regulere og håndtere følelser slik at barn kan nå sine sosiale mål, for eksempel å leke med jevnaldrende. Disse ferdighetene utvikles, akkurat som sosial kompetanse, gradvis i samspill med andre. Forskning understøtter at emosjonell kompetanse er en forløper til sosial kompetanse. Noen barn som strever sosialt i skolen vil ikke trenge sosial ferdighetstrening, men hjelp til å få på plass sin emosjonelle kompetanse først.

Tidsbruk: En klassetime

Delmål

Eleven skal kunne identifisere sinne og redsel hos andre

Gjennomføring av aktiviteten

  • Introduksjon:

Vi starter timen med å snakke om hva som kjennetegner en som er sint og en som er redd. Hvordan ser man ut i ansiktet? Hvordan ser kroppen ut? Læreren viser to klipp fra NRK-super. https://tv.nrksuper.no/serie/psykisk-helse . Læreren har klipt opp ulike bilder av ansiktsuttrykk. Elevene kommer og trekker en lapp og viser følelsen den trakk. De andre elevene gjetter følelsen, eleven bekrefter eller avkrefter. https://www.linktillivet.no/filer/folelser_LINK_txt.pdf

  • Aktivitet:

Leke en lek som heter «Lille speil på veggen der.» To og to elever står rett mot hverandre. En er et virkelig menneske, den andre skal være speilbilde. Bevegelsene må være sene, for at speilbildet skal rekke å følge med. Den eleven som skal være det virkelige mennesket får i oppgave å vise ulike følelser med ansiktet.  (elevaktivitet, organisering, oppgaver, samarbeid, hvilke ressurser som skal brukes)

  • Avslutning:

Vi repeterer litt hvordan man kan se at andre rundt oss er redde eller sinte. Elevene diskuterer hva som er viktig å gjøre når man ser en som er sint eller lei seg. Læreren deler ut en kopi av et tomt ansikt. Elevene får i oppgave å tegne inn hvordan de føler seg i dag. Arkene leveres til lærer før timen er over.

 

Utskrift av treningsprogrammet

Emosjonell kompetanse 2. trinn