Jeg kan skille mellom ting som er gjort med vilje, og ting som er gjort ved uhell

Innledning til læreren

Emosjonell kompetanse handler om at eleven er i stand til å uttrykke og oppleve en rekke følelser, men har en overvekt av positive følelser. Det handler om å forstå egne og andres følelser, samt hva som forårsaker disse følelsene. Det handler også om å regulere og håndtere følelser slik at barn kan nå sine sosiale mål, for eksempel å leke med jevnaldrende. Disse ferdighetene utvikles, akkurat som sosial kompetanse, gradvis i samspill med andre. Forskning understøtter at emosjonell kompetanse er en forløper til sosial kompetanse. Noen barn som strever sosialt i skolen vil ikke trenge sosial ferdighetstrening, men hjelp til å få på plass sin emosjonelle kompetanse først.

Tidsbruk: 2 skoletimer

Delmål

Jeg kan skille mellom ting som er gjort med vilje, og ting som er gjort ved uhell.

Gjennomføring av aktiviteten

  • Introduksjon:

– Les denne historien for elevene:

Det er tid for å pakke sammen etter siste time. Johan ser at Julia står med ryggen til. Han tenker at han skal tulle litt med henne, og dytter Julia fort i ryggen. Julia faller og slår seg, hun blir veldig lei seg. Johan mente ikke å være slem. (Inspirert av Lokus julekalender 1.-4.trinn)

– La elevene gjette hva som er målet for timen.

– Presenter målet for timen.

  • Aktivitet:

– Ha klare eksempler om ting som blir gjort med vilje og ved uhell, la elevene gjette hva som er hva.

– Snakk sammen: Hvilke løsninger finnes for å tydeliggjøre at noe er med vilje?

– Elevene lager rollespill, ha gjerne klare scenarioer slik at alle elevene kommer i gang og er aktive. Det er lurt å bruke egne erfaringer, la gjerne elevene velge scenarioer selv.

– Ha gjerne samtale i etterkant av hvert rollespill om hvordan uhellet (evt. ikke uhellet) ble tydeliggjort.

  • Avslutning:

Snakk med elevene:

– Hvordan tror du vet vi at ting er gjort med vilje?

– Hvordan tror du vet vi at ting er et uhell?

– Hva mener du er viktig å gjøre hvis et uhell skjer?

– Hvorfor tror du andre gjør noe mot andre med vilje?

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

For 4.trinn: Mer kvalitet til rollespill, høyere krav til refleksjon.

Utskrift av treningsprogrammet

Emosjonell kompetanse 3 – og 4 – trinn