Frustrasjon

Innledning til læreren

Emosjonell kompetanse handler om at eleven er i stand til å uttrykke og oppleve en rekke følelser, men har en overvekt av positive følelser. Det handler om å forstå egne og andres følelser, samt hva som forårsaker disse følelsene. Det handler også om å regulere og håndtere følelser slik at barn kan nå sine sosiale mål, for eksempel å leke med jevnaldrende. Disse ferdighetene utvikles, akkurat som sosial kompetanse, gradvis i samspill med andre. Forskning understøtter at emosjonell kompetanse er en forløper til sosial kompetanse.

Frustrasjon er en negativ og sterk følelse. Frustrasjon er resultatet av at vi ikke får det vi ønsker eller forventer, og at det er en forskjell på hva vi vil ha og hva vi har.

Frustrasjon kan manifestere seg som en form av en annen følelse, eller en kombinasjon av følelser som sinne, skuffelse, tristhet eller hjelpeløshet.

På et grunnleggende nivå kan elever blir frustrert når de må vente på tur, stå i kø eller rekke opp hånda og vente på å få ordet.

Tidsbruk: 1-2 klokketimer

Delmål

 • Jeg vet hva frustrasjon er og kan gjenkjenne følelsen i meg selv når den dukker opp.
 • Jeg kan en strategi for å takle frustrasjon.

Gjennomføring av aktiviteten

Introduksjon:

Gjøre elevene oppmerksomme på hva målene for økten er:

Å kjenne på følelser er normalt og menneskelig. Det er viktig å være bevisst på at vi ikke kan kontrollere hvilke følelser som dukker opp i oss, men at vi kan kontrollere hvordan vi reagerer på følelsene.

 • Har du opplevd å være frustrert noen gang? Hvordan kjennes det ut å være frustrert?
 • Tenk på en situasjon hvor du var skikkelig frustrert:

Hvordan kjennes det i kroppen?

 • Musklene strammer seg
 • Biter tennene sammen
 • Knytter nevene
 • Tramper i gulvet
 • Hever stemmen

Hvilke følelser kjenner du?

 • Stressa
 • Sint
 • Skuffa
 • Lei deg

Hvilke tanker kan dukke opp?

 • Det er urettferdig!
 • Det kommer ikke til å bli noe igjen til meg!
 • Det blir aldri min tur!

 

Diskuter utsagnet:

«Ingen tenker klart med knyttede never.»

Hva betyr det? Stemmer det? Hvorfor/hvorfor ikke?

Hvorfor er det viktig å kjenne igjen når du er frustrert?

Å være frustrert kan være en vond følelse. Når du er frustrert kan du komme til å gjøre ubetenksomme og dumme ting som oppleves negativt av andre og som du kanskje vil angre på etterpå. Det er viktig å håndtere frustrasjonen din på en måte som er god for deg og andre rundt deg.

Aktivitet:

Elevene jobber i par, og deler historier om en gang de ble skikkelig frustrerte.

Hva var grunnen til frustrasjonen? Hvordan reagerte du på frustrasjonen? Løste situasjonen seg?

Bruke Hjelpehånda (eller presentere det som en skritt-for-skritt-løsningsmodell)

Eksempel:

Tenk deg at du er i en situasjon som er frustrerende for deg. For eksempel at du må vente på å få ordet når du vil si noe.

Hva er det som skjer? Jeg må vente på tur.

Hva føler jeg? Jeg er frustrert. Jeg er stressa og oppgitt.

Røde tanker: Hvorfor må alltid jeg vente? Noen andre kommer til å si det jeg skal si først!

Grønne tanker: Jeg må ikke alltid vente, forrige gang fikk jeg ordet først. Hvis noen andre sier det jeg skal si først, så er det greit, jeg må ikke alltid si noe.

Hva kan jeg gjøre? Jeg kan følge nøye med på hva de andre svarer. Jeg kan forsøke å komme på flere mulige løsningsforslag. Jeg kan rekke opp hånda og svare på neste spørsmål.

Hvem kan hjelpe meg? Jeg kan snakke med læreren på skolen. Jeg kan snakke med de voksne hjemme. Jeg kan snakke med de andre elevene på gruppa mi.

Hva gjør deg frustrert (på skolen)?

Elevene lager en tenkt situasjon hvor de opplever frustrasjon, og presenterer for en læringspartner. Sammen bruker de spørsmålene i eksempelet over (Hjelpehånda) til å løse situasjonen så godt de kan

Avslutning:

Frustrasjon er en av mange naturlige følelser som kan dukke opp i ulike situasjoner. Hvorfor er det så viktig å kjenne igjen akkurat denne følelsen? Elevene oppsummerer i gruppa og så i klassen.

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Psykologisk førstehjelp og Hjelpehånda: http://solfridraknes.no/

Utskrift av treningsprogrammet

Sosemplan Emosjon 5. trinn Frustrasjon