Misunnelse

Innledning til læreren

Emosjonell kompetanse handler om at eleven er i stand til å uttrykke og oppleve en rekke følelser, men har en overvekt av positive følelser. Det handler om å forstå egne og andres følelser, samt hva som forårsaker disse følelsene. Det handler også om å regulere og håndtere følelser slik at barn kan nå sine sosiale mål, for eksempel å leke med jevnaldrende. Disse ferdighetene utvikles, akkurat som sosial kompetanse, gradvis i samspill med andre. Forskning understøtter at emosjonell kompetanse er en forløper til sosial kompetanse.

I dette treningsprogrammer skal elevene finne ut hva emosjonen misunnelse egentlig er, og øve seg på å finne måter å takle følelsen på.

Misunnelse er en følelse og noen mener det er den mest ondsinnede følelsen i menneskets emosjonelle spekter. Misunnelse er egentlig et ønske om å ha en annens egenskaper, status, evner, anseelse eller eiendeler. Misunnelse trenger altså ikke handle om ting og eiendeler, men det dreier seg om en bevissthet om at andre er i en bedre situasjon enn man selv er i.

Tidsbruk: En klassetime

Delmål

 • Jeg kan gjenkjenne følelsen av å være misunnelig.
 • Jeg kan finne måter å håndtere følelsen misunnelig på.
 • Jeg kan gjøre noe med situasjonen hvor misunnelse oppstår.

Gjennomføring av aktiviteten

 • Kort introduksjon
 • Se film
 • Svare på spørsmål/reflektere over filmen
 • En aktivitet
 • Oppsummering

Introduksjon:

Forklar hva misunnelse egentlig er. At det ofte handler om at vi vil ha noe noen andre har (eiendeler, egenskaper, evner, status, anseelse, at vi føler litt på urettferdighet – «hvorfor har han mange venner og ikke jeg» osv) Misunnelse kan ligne litt på sjalusi.

Forslag til spørsmål/diskusjon:

 • Har du vært misunnelig noen gang?
 • Hvordan kjentes det ut?
 • Er misunnelse en positiv eller negativ følelse?
 • Det er ikke alltid så lett å vite hva vi kan gjøre for å få det bedre når vi er misunnelige.
 • Film nr 1: «Å være misunnelig» Click here to download latest version

Elevene sitter sammen med læringspartner og gjennomgår/reflekterer over disse spørsmålene:

 • Gutten sa at han ble misunnelig. Forklar hverandre hva misunnelse er?
 • Hvorfor ble han misunnelig?
 • Han valgte to forskjellige løsninger, hva sa han først?
 • Hva var den andre løsningen?
 • Noen ganger sier vi ondskapsfulle ting når vi blir misunnelige. Hvorfor gjør vi det, tror dere?
 • Kan du huske en gang du ble misunnelig?
 • La elevene komme med flere forslag, og kom gjerne med et selv.

Refleksjonene gjennomgås sammen til slutt.

Sitt sammen med læringspartner og gjenfortell filmen til hverandre:

 • Hva er det de ulike menneskene i filmen er misunnelig på her?
 • Hvorfor er de misunnelige?
 • I denne filmen er det ikke brukt ord i det hele tatt, hvordan vet vi at menneskene er misunnelige på hverandre og hvorfor de er det?

Denne filmen er mer krevende å arbeide til. Kanskje refleksjonene bør tas felles her, og ikke to og to?

Aktivitet:

Si følgende:

Tegn en strek som deler arket i to.

Skriv en gang du ble misunnelig på den ene delen.

På den andre delen skriver du hva du gjorde.

På baksiden kan du skrive hva du kunne ha gjort for å få det bedre.

Sett dere i en ring.

Dere som vil kan fortelle om sin «misunnelseserfaring» – diskuterer mulige måter å håndtere dette på for at den som er misunnelig skal føle seg bedre, og at misunnelsen ikke skal gå utover noen andre.

Oppsummering:

Exit slip:

Elevene får hver sin post-it-lapp av læreren og skriver en kort forklaring på hva misunnelse er.

Læreren stiller seg opp ved døren, og elevene danner en kø og leverer lappen til læreren.

De som får godkjent forklaringen av læreren, kan ta friminutt. De som ikke klarer det, må bakerst i køen og gjøre et nytt forsøk, gjerne muntlig.

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Hva er følelser?

Følelseskompasset

Tips til en KRLE økt: Sjalusi og misunnelse:

Kain og Abel

Utskrift av treningsprogrammet

Emosjonell kompetanse 6. trinn