Skamfullhet

Innledningen til læreren

Emosjonell kompetanse er elevenes evne til å gjenkjenne, regulere og uttrykke følelser. Kompetansen er nivået av ferdigheten, der eleven først må forså sine egne følelser før han/hun kan evaluere og forstå andre menneskers følelser.

I dette treningsprogrammet skal elevene øve på å identifisere emosjonen skamfullhet hos seg selv, og å kunne si noe om forskjellen / likheten på å føle skamfullhet og å føle seg flau. Her vil eleven bli utfordret til å si noe om sine egne følelser knyttet til skam, men også å lytte til andre gjennom læringspartner og i full gruppe. Elevene vil ta utgangspunkt i ulike påstander, slik at alle skal få mulighet til å være aktive. Dette er valgt fordi det kan være ulikt nivå i gruppa knyttet til det å kunne skille ut og sette ord på følelsen skam.

Tid: 1 skoletime

Delmål

Jeg vet hva skamfullhet betyr.

Jeg vet hvordan skamfullhet føles.

Jeg vet at det er forskjell på å føle skam og å føle seg flau.

Gjennomføring av aktiviteten

Oppvarmingsaktivitet: FuelBox

Kategori: Følelsene mine

Lærer leser et spørsmål høyt. Elevene reflekterer individuelt i ti sekunder, før de diskuterer med læringspartner i maks 1 minutt. Oppsummeres i plenum.

Eksempler på spørsmål:

Spørsmål 1: Hva gjør du dersom du kjenner at du angrer på noe du har gjort eller sagt?

Spørsmål 2: Hvilke følelser kan være vanskelig å snakke om?

Spørsmål 3: Kan du fortelle om en gang du skammet deg?

Introduksjon:

Diskutér i fellesskap:

– Hvilke er de vanligste følelsene vi føler?

– Hvilke følelser føler du oftest?

– Hvilken følelse liker du best?

– Hvilken følelse liker du dårligst?

Skamfullhet er en følelse som de fleste av oss liker dårlig.

– Hvem har opplevd å skamme seg?

– Hva vil det si å føle skamfullhet, hva betyr det?

– Er skam en positiv eller negativ følelse? (Oppfølging: Kan det være bra å skamme seg?)

– I hvilke situasjoner kan man oppleve å føle skamfullhet?

Evt filmsnutt:

https://folelseskompasset.no/informasjon/ulike-folelser/skam/

– Hva er forskjellen på skamfullhet og flauhet?

– Er skamfullhet en «sterkere» følelse enn flauhet? Hvorfor/hvorfor ikke?

Aktivitet:

Materiell:

Vedlegg 1 (evt egne påstander)

Velg ut 3-6 påstander og skriv dem på hvert sitt ark.

Vedlegg 2, en kopi til hver elev

Del 1:

Elevene reiser seg og samles. Læreren bestemmer to områder i klasserommet, f.eks to hjørner, som representerer henholdsvis flauhet og skamfullhet.

Læreren leser opp et valgt antall påstander, og elevene forflytter seg til den følelsen som passer dem best.

Still gjerne spørsmål underveis, f.eks

– «Hvorfor valgte dere å gå til dét hjørnet fremfor det andre?»

– «Oi, nå var det mange som valgte det samme. Hvorfor det, tror dere?»

Del 2:

Heng opp de valgte påstandene på ulike steder i klasserommet.

Be elevene gå sammen med læringspartneren sin og velge den av påstandene de syns er den flaueste/mest skamfulle og gå til den. Så skal de begrunne hvorfor akkurat den påstanden var den verste.

Del 3:

Når man blir flau eller skamfull, kan man også oppleve at kroppen reagerer fysisk. Noen svetter, noen rødmer, noen gråter, noen får vondt i magen osv.

Elevene får utdelt vedlegg 2, «Fysiske reaksjoner» og fyller ut dette individuelt.

Deretter går de sammen med læringspartneren sin for å sammenligne svar.

Ta en kort oppsummering i plenum.

Er det noen reaksjoner som går igjen?

Er det mange forskjeller på å føle skam og føle seg flau?

Avslutning:

Exit slip

Elevene får hver sin post-it-lapp av læreren og skriver en kort forklaring på hva skamfullhet betyr.

Læreren stiller seg opp ved døren, og elevene danner en kø og leverer lappen til læreren.

De som får godkjent forklaringen av læreren, kan ta friminutt. De som ikke klarer det, må bakerst i køen og gjøre et nytt forsøk, gjerne muntlig.

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Film:

Hva er følelser:

https://www.youtube.com/watch?v=N8LAMuSutU8&feature=youtu.be

Følelseshjulet:

(et stykke ned på siden)

https://estudie.no/emosjoner/

https://folelseskompasset.no/

Utskrift av treningsprogrammet

Emosjonell kompetanse 7. trinn