Jeg skiller mellom uhell og planlagt handling

 

 

Innledning til læreren

Eleven skal utvikle evnen til å ha empati og vise medfølelse med andre.

I overordnet del i kunnskapsløftet kan du lese at empati er å kunne sette seg inn i hva andre tenker, føler og erfarer. Empati skal legge grunnlaget for gode relasjoner mellom elevene. Det handler om å se situasjonen fra den andres side, vise omtanke og respekt for andres følelser og synspunkter. Empati kan også fungere som en motvekt mot for eksempel mobbing og vold.

Empati er situasjonsbestemt og kan derfor utvikles og endres. Skal elevene utvikle empati, bør de møte empatiske lærere. Som lærer krever det at du har tålmodighet og venter til barnet får tid nok til å tenke. Det krever at du kjenner deg selv, og vet når du blir fristet til for eksempel å overta samtalen med dine egne erfaringer og følelser. I tillegg krever empati at barnet får beholde sine tanker og følelser, og at du ikke gjør barnets problem til ditt problem.

Repeter begreper knyttet til ulike følelser med klassen, og hvordan disse kjennes i kroppen. Hva kan ansiktsuttrykket til en person fortelle oss?

Delmål

Jeg skiller mellom uhell og planlagt handling

Gjennomføring av aktiviteten

  • Introduksjon (presentasjon av mål, motivasjon, lærerstyrt)

Snakk sammen i klassen om uhell og planlagt handling og forskjellen på disse. Av og til kan man tolke en hendelse feil.

  • Aktivitet (elevaktivitet, organisering, oppgaver, samarbeid, hvilke ressurser som skal brukes)

 

Lag en Kahoot med bilder av ulike situasjoner der elevene skal skille mellom uhell og planlagt handling. (vær oppmerksom på ansiktsuttrykket)

Eksempler på situasjonsbilder:

-Dulte borti den foran seg når man står i kø. (uhell)

-En dytter en annen (planlagt handling)

-Kaster ball i ansiktet på en annen (uhell)

-Påkjørsel i akebakken (uhell)

-Påkjørsel med sykkel på skoleveien (uhell)

-Treffe noen med en snøball (planlagt)

-Søle mat på andre (uhell)

-Søle maling på andre (uhell)

-Sparke noen (planlagt handling)

-Klemme andres finger i døra (uhell)

-Ødelegge noe man har lånt (uhell)

 

Etter at klassen har gjennomført Kahooten, så plukker læreren ut noen av bildene.

Diskuter så disse i klassen. Hva svarte elevene? Hvorfor svarte elevene slik de gjorde. Kanskje ikke alle opplever det likt? Diskuter. Har elevene opplevd liknende situasjoner?

 

  • Avslutning (hva har du lært og hva skal du huske)

Hva kan du gjøre hvis du er i tvil om det noen gjør mot deg er et uhell eller gjort med vilje? Diskuter i klassen.

 

Ressurser og tips til videre arbeid

Se en episode av Emil i Lønneberget eller les en historie om Emil. Er Emil uheldig eller ønsker han å være rampete?

Spill ulike skuespill av episodene som er nevnt i Kahoot’en. Stopp skuespillet og få elevene som spiller rollene til å reflektere hva den andre tenker og føler.

Utskrift av treningsprogrammet

Empati 1. trinn