Jeg lytter til andre

 

 

Innledning til læreren

I overordnet del i kunnskapsløftet kan du lese at empati er å kunne sette seg inn i hva andre tenker, føler og erfarer. Empati skal legge grunnlaget for gode relasjoner mellom elevene. Det handler om å se situasjonen fra den andres side, vise omtanke og respekt for andres følelser og synspunkter. Empati kan også fungere som en motvekt mot for eksempel mobbing og vold.

Empati er situasjonsbestemt og kan derfor utvikles og endres. Skal elevene utvikle empati, bør de møte empatiske lærere. Som lærer krever det at du har tålmodighet og venter til barnet får tid nok til å tenke. Det krever at du kjenner deg selv, og vet når du blir fristet til for eksempel å overta samtalen med dine egne erfaringer og følelser. I tillegg krever empati at barnet får beholde sine tanker og følelser, og at du ikke gjør barnets problem til ditt problem.

Tidsbruk ca 60 minutter

Delmål

Jeg lytter til andre

Gjennomføring

  • Introduksjon 

Repetisjon av begrepene høyre og venstre.

Snakk med elevene om hvordan det kan oppleves å bevege seg rundt uten å kunne se omgivelsene.

  • Aktivitet 

Blindebukk.

Gå sammen to og to. en har bind for øynene, den andre er ledsager. Beveg dere rundt i terrenget/rommet. Prøv dere fram med ulike teknikker. Ledsager gir kun korte beskjeder eller lyder i forhold til hvor «den blinde» skal gå. I starten kan de holde hverandre i hendene. Etterhvert bør «den blinde» bevege seg rundt på egenhånd og kun forholde seg til lyden. Man kan lede med kroppskontakt eller bare med kommandoene høyre, venstre eller stopp. Unngå kollisjon. Bytt roller etter en stund.

  • Avslutning 

Hvordan var det å være «den blinde»?

Hvordan var det å være ledsageren? Hvilke hensyn måtte du ta underveis?

Hvorfor er det viktig å kunne lytte til andre?

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet:

Gå sammen med et annet par og film hverandre mens dere leker blindebukk. Se på filmene sammen og gi hverandre tilbakemelding på gode og empatiske kommandoer og hvordan disse ble mottatt.

Hvordan viser jeg at jeg lytter og er interessert når andre snakker i klasserommet? Det kan være fint å lage klasseregler for hvordan vi lytter i en klassering for at den andre skal føle seg trygg til å prate. F.eks

  • Se på den som snakker
  • Sitt med kroppen mot den som snakker
  • Vis med ansiktsuttrykk at du er interessert og lytter
  • Hva gjør du hvis du ønsker å kommentere?