Jeg snakker vennlig til andre

 

 

 

Innledning til læreren

I overordnet del i kunnskapsløftet kan du lese at empati er å kunne sette seg inn i hva andre tenker, føler og erfarer. Empati skal legge grunnlaget for gode relasjoner mellom elevene. Det handler om å se situasjonen fra den andres side, vise omtanke og respekt for andres følelser og synspunkter. Empati kan også fungere som en motvekt mot for eksempel mobbing og vold.

Empati er situasjonsbestemt og kan derfor utvikles og endres. Skal elevene utvikle empati, bør de møte empatiske lærere. Som lærer krever det at du har tålmodighet og venter til barnet får tid nok til å tenke. Det krever at du kjenner deg selv, og vet når du blir fristet til for eksempel å overta samtalen med dine egne erfaringer og følelser. I tillegg krever empati at barnet får beholde sine tanker og følelser, og at du ikke gjør barnets problem til ditt problem.

Tid: 60 minutter

Gjennomføring

  • Introduksjon 

Snakk sammen i klassen

-Hva er det å snakke vennlig til andre?

-Hvordan snakker man vennlig? (Blikkontakt, ansiktsuttrykk ol.)

-Hvorfor skal man snakke vennlig til andre?

-Hva er det å gi noen et kompliment?

 

  • Aktivitet 

 

Komplimentsring.

Elevene har enten hatt i lekse å skrive ned en positiv ting om hver og en i klassen eller dette gjøres i starten av økta.

Elevene sitter i ring.

Via loddtrekning trekkes det ut en elev som skal være i fokus. Elevene leser opp sitt kompliment til den utvalgte eleven. Når runden er ferdig, trekkes en ny elev ut til å være i fokus. Fortsett slik til alle elevene har vært i fokus.

 

Læreren samler all positiv omtale inn i et ordmylderbilde til hver enkelt elev. Dette bildet kan henges opp i klassen og sendes med hjem.

 

  • Avslutning 

Hvordan føltes det å være i fokus?

Hvordan føltes det å gi et kompliment?

Har du snakket vennlig til andre i løpet av dagen i dag (før denne timen)?

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Hemmelig venn kan være en nyttig fortsettelse av dette arbeidet

Utskrift av treningsprogrammet

Empati 4. trinn