Jeg sier hyggelige ting til andre når de har gjort noe hyggelig mot meg

 

Innledning til læreren

I overordnet del i kunnskapsløftet kan du lese at empati er å kunne sette seg inn i hva andre tenker, føler og erfarer. Empati skal legge grunnlaget for gode relasjoner mellom elevene. Det handler om å se situasjonen fra den andres side, vise omtanke og respekt for andres følelser og synspunkter. Empati kan også fungere som en motvekt mot for eksempel mobbing og vold.

Empati er situasjonsbestemt og kan derfor utvikles og endres. Skal elevene utvikle empati, bør de møte empatiske lærere. Som lærer krever det at du har tålmodighet og venter til barnet får tid nok til å tenke. Det krever at du kjenner deg selv, og vet når du blir fristet til for eksempel å overta samtalen med dine egne erfaringer og følelser. I tillegg krever empati at barnet får beholde sine tanker og følelser, og at du ikke gjør barnets problem til ditt problem.

Tidsbruk ca 2 x 45 minutter

Delmål

Jeg sier hyggelige ting til andre når de har gjort noe hyggelig mot meg.

Gjennomføring

Introduksjon:

«I dag skal vi snakke om hvordan du kan si hyggelige ting til andre mennesker når de gjør noe hyggelig mot deg eller viser at de er hyggelige mennesker».

 • Når noen sier noe hyggelig til deg, gir de deg et kompliment. Hvordan føles det å få et kompliment?
 • Gi eksempler på hva du kan gi andre komplimenter for.
 • Hvordan får komplimenter andre til å føle seg?
 • Hvordan kan vi gi andre komplimenter?
 • Tror du noen mennesker kan synes det er ubehagelig å få komplimenter? Hvorfor eller hvorfor ikke?
 • Hvordan kan et kompliment bety forskjellige ting?

Konkretisering: Rollespill

Elevene jobber med læringsvenn eller i grupper og skal samarbeide om å løse disse oppgavene:

 1. Gi to eksempler på situasjoner hvor det er naturlig å gi komplimenter.
 2. Finn to eksempler på gode komplimenter.
 3. Finnes det forskjellige måter å ta imot komplimenter på?

Her kan gjerne lærer modellere et eksempel: «Så fin tegning du har laget!» «Nei, den er kjempestygg!»

Samarbeidslek: Ei rumpe i gulvet

Formål: Samarbeidstrening og empati

Utstyr: Ingenting

Å vise empati handler om å gå aktivt inn i samspill med andre. Elevene deles inn i grupper på ca 4. Leder gir instrukser som gruppa skal følge, F.eks: en rygg, tre føtter og ei hånd i gulvet. Gruppa må bli enige om hvordan de skal løse det. Den gruppa som klarer det raskest får poeng og leder gir ny instruks.

Arbeid med læringsvenn eller i grupper:

 • Lage plakater med forskjellige forslag til hyggelige komplimenter, brukes som ordbank og henges opp i trinnarealene.
 • Gjennomføre komplimentsti med læringsvenn/grupper med oppgaver som står på smart board.

Eks på oppgaver:

 • Hvilket kompliment vil du helst få?
 • Hva kan du svare hvis du får dette komplimentet?
 • Hvilket kompliment ønsker du ikke å få? Hvorfor ikke?
 • Hvilke kompliment kan bety flere ting?

Avslutning:

Bruk av padlet/menti/post it-lapper o.l.

«Hva er et godt kompliment?» «Finnes det dårlig kompliment?» «Hvordan kan jeg svare på et kompliment?»

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet:

 • Repeter jevnlig

Tren på å gi komplimenter på en oppriktig måte.

 • Bruk gruppeaktiviteter til å øve seg

Oppmuntre elevene til å bruke muligheter som byr seg i læringsgruppa til å gi komplimenter.

 • Vær en god modell for elevene
 • Opprett et komplimenthjørne

Utskrift av treningsprogrammet

Empati 5.trinn