Jeg tar ansvar ved å arbeide sammen med andre mot et felles mål

 

 

Innledning til læreren

I overordnet del i kunnskapsløftet kan du lese at empati er å kunne sette seg inn i hva andre tenker, føler og erfarer. Empati skal legge grunnlaget for gode relasjoner mellom elevene. Det handler om å se situasjonen fra den andres side, vise omtanke og respekt for andres følelser og synspunkter. Empati kan også fungere som en motvekt mot for eksempel mobbing og vold.

Empati er situasjonsbestemt og kan derfor utvikles og endres. Skal elevene utvikle empati, bør de møte empatiske lærere. Som lærer krever det at du har tålmodighet og venter til barnet får tid nok til å tenke. Det krever at du kjenner deg selv, og vet når du blir fristet til for eksempel å overta samtalen med dine egne erfaringer og følelser. I tillegg krever empati at barnet får beholde sine tanker og følelser, og at du ikke gjør barnets problem til ditt problem.

Tidsbruk 2 x 45 minutter

Delmål

Jeg tar ansvar ved å arbeide sammen med andre mot et felles mål

  • Godta at andre kan gjøre feil.
  • Inkludere andre i samvær og arbeid.
  • Være vennlig innstilt til andre.

Gjennomføring av aktiviteten

Introduksjon:

Hensikten med oppgavene er å vise betydningen av det å ta ansvar i en gruppe det det er nødvendig å samarbeide for å få utført oppgavene. Den viser også betydningen av gjensidig respekt, tillit og støtte.

 

La elevene finne ut:

Hva er selvtillit?

Hvordan får vi selvtillit?

Hvordan kan vi gi andre selvtillit?

 

Snakk med elevene om:

Å ta ansvar for seg selv og andre – å ha kontroll

Hva betyr det å vise ansvarsløshet?

Hva vil disse to aspektene si for et gruppearbeid?

 

Gruppeleker hvor deltakerne må vise ansvar for å løse oppgaven:

Forklar elevene at de skal arbeide mot et felles mål, og at gruppene som viser ansvar og samarbeider vil klare å nå målet.

Del klassen inn i grupper på ca 6-8 elever. Del ut papirlapper til elevene, og forklar i hemmelighet at de som har fått x på sitt papir skal være passive i oppgaven (ikke bidra i å løse oppgaven). Hvis det ikke står x på lappen skal de være positive og hjelpe gruppa til å oppnå beste resultat. Velg blant oppgavene under:

  • Den menneskelige knuten: Gruppa tar tak i hverandres hender, bare ikke de som tilhører de to personene som man står nærmest. Pass på at hver elev holder i to ulike hender. Når alle er sammenkoblet, ber du elevene om å løse opp knuten. Elevene må ikke slippe tak i hverandre før knuten er oppløst.
  • Sugerørstårn: Gruppen bygger sugerørstårn som er minst 1,5 meter høye ved hjelp av plastsugerør og tape. Alle må være stille mens de arbeider.

Samarbeidslek hvor alle skal samarbeide:

Her skal også elevene som tidligere fikk x på papiret sitt samarbeide med gruppa.

Formål: Samarbeide, gi og ta plass

Utstyr: Et flip-over-ark til hver gruppe

Elevene deles inn i grupper på 4-6 elever. Hver gruppe får et flip-over-ark. Læreren sier at alle på gruppa skal ha en kroppsdel på arket og ikke berøre gulvet.

Gruppene kan konkurrere mot hverandre. Hvem er kjappest? Etterpå skal arket brettes i to. Samme betingelser gjelder. Hvor mange ganger man senere bretter arket avhenger av hvilke løsninger gruppene velger. Til slutt kan ulike løsninger diskuteres og vurderes.

Avslutning:

Elevene blir sittende i gruppene de er på i siste lek og diskuterer følgende spørsmål:

  1. Hvis du var en av de «ansvarsfulle» på gruppa, hvordan føltes det å få gruppen til å nå målet? Hvordan føltes det for de «ansvarsløse» elevene?
  2. Hvordan påvirker personlig ansvar gruppesamarbeidet?
  3. Hva kunne din gruppe ha gjort for å få arbeidet til å fungere bedre?
  4. Bidro gruppetilhørighet til å bygge opp selvtilliten.

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Utskrift av treningsprogrammet

Empati 6.trinn