Jeg arbeider sammen med alle elevene i klassen

Innledning til læreren

Et av målene i overordnet del i kunnskapsløfte er at skole skal utvikle inkluderende felleskap som fremme helse, trivsel og læring for alle.

Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Føler elevene seg utrygge, kan det hemme læring. Trygge læringsmiljøer utvikles og opprettholdes av tydelige og omsorgsfulle voksne, i samarbeid med elevene. I arbeidet med å utvikle et inkluderende og inspirerende læringsmiljø skal mangfold anerkjennes som en ressurs.

Tidsbruk 120 minutter

Delmål

Jeg arbeider sammen med alle elevene i klassen.

Gjennomføring av aktiviteten

Introduksjon

Velg ut en årstid det skal jobbes med. Snakk om hva som er typisk ved årstiden, og relevante farger for årstiden. Snakk om hva som må til for at alle føler seg inkludert i gruppen og hva som er godt samarbeid. Dette oppsummeres i avslutningen.

Aktivitet

  • Elevene lager en stor kollasj sammen. Materialer kan være silkepapir, ark, papp, ukeblader ol.
  • Diskuter og bli enige om et tema og komposisjon for bildet. Alle elevene bidrar og sammen skapes et årstidsbilde.
  • Stilles ut i klasserommet eller et annet egnet sted på skolen etterpå.

Avslutning

  • Hvordan gikk samarbeidet?
  • Hvilke utfordringer støtte vi på?
  • Manglet vi noe?
  • Følte alle seg inkludert?
  • Bidro alle?
  • Er vi fornøyde med resultatet?
  • Var det moro?

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Gjentas gjerne med en annen årstid som tema. Materialvalget kan endres. Eks: Naturmaterialer, gjenbruksmateriell/avfall, maling ol.

Utskrift av treningsprogrammet

Inkludering 1.trinn