Jeg kan samarbeide med alle elever

Innledning til læreren

Et av målene i overordnet del i kunnskapsløfte er at skole skal utvikle inkluderende felleskap som fremme helse, trivsel og læring for alle.

Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Føler elevene seg utrygge, kan det hemme læring. Trygge læringsmiljøer utvikles og opprettholdes av tydelige og omsorgsfulle voksne, i samarbeid med elevene. I arbeidet med å utvikle et inkluderende og inspirerende læringsmiljø skal mangfold anerkjennes som en ressurs.

Elevene deles i to grupper, det må være oddetall (er det partall må læreren delta i aktiviteten). Vær OBS på elever som f.eks. ikke takler «panne mot panne» o.l. nærkontakt. Tydeliggjør ovenfor elevene at dette er greit å føle.

Tidsbruk 45 minutter

Delmål

Jeg kan samarbeide om å finne en løsning.  

 

Gjennomføring

Introduksjon

Samtale i forkant av aktiviteten med fokus på intimgrense, hvilke kroppsdeler som skal utebli fra leken. F.eks.: ville det vært greit å si «rumpe mot rumpe»? Snakke om hvordan at alle må velge alle.  Oppgaven din som elev er å velge ny hver gang.

Aktivitet

Elevene deles i to grupper der den ene gruppen er oddetall. Læreren starter aktiviteten ved å si «tå mot tå».  Elevene skal finne en fra den andre gruppen og gjøre det læreren sa. Den eleven som ikke får seg en partner, blir utroper i neste runde. Elevene må finne seg en ny partner hver runde. Tips: læreren lager kort/lapper på forhånd med hva utroperen skal si.

Avslutning

Sett av god tid til avslutning. Det er dette som er viktig. Snakk med elevene om følgende spørsmål:

  • Var det vanskelig når du ikke fikk deg en partner å samarbeide med?
  • Var det noen som var utroper flere ganger?
  • Var det noen som ikke ble utroper?
  • Hvordan valgte du samarbeidspartner fra gang til gang?
  • Hva kunne gruppa gjort annerledes slik at alle ble utroper?

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

  • Gjør leken på nytt – presiser at alle skal være utroper.
  • Varier tema: Eksempel: Finn elever med en felles interesse.

Utskrift av treningsprogrammet

Inkludering 4 trinn