Jeg vet hva jeg må gjøre for å bli med i en lek

Introduksjon til læreren

Et av målene i overordnet del i kunnskapsløfte er at skole skal utvikle inkluderende felleskap som fremme helse, trivsel og læring for alle.

Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Føler elevene seg utrygge, kan det hemme læring. Trygge læringsmiljøer utvikles og opprettholdes av tydelige og omsorgsfulle voksne, i samarbeid med elevene. I arbeidet med å utvikle et inkluderende og inspirerende læringsmiljø skal mangfold anerkjennes som en ressurs.

Tidsbruk 60 minutter

Delmål

  • Ta initiativ til å få med elever som er alene i friminuttaktiviteter
  • Kunne samarbeide med alle
  • Være positiv til nye elevkonstellasjoner i klassen
  • Være blid og grei overfor alle
  • Si i fra til lærer hvis noen blir utestengt

Gjennomføring av aktiviteten

Introduksjon: I dag skal vi snakke om inkludering, og hvordan vi får med mange i en lek og at ingen føler seg utenfor. Da er det viktig at alle vet hva som er smart å gjøre og lurt å si for å få bli med.

Ferdighet: Å gå inn i allerede etablert lek/aktivitet.

Hva skal det øves på? Å vite hva jeg bør gjøre når jeg ønsker å være med i en lek/aktivitet.

Hvordan skal innlæringen skje?
1. Prat om ferdigheten som skal innlæres: Å bli med i leken som noen andre holder på med. Hva er lurt når jeg vil være med i en lek? (Se hva de gjør, gi komplimenter, spør på en hyggelig måte).

Aktivitet
Vis ferdigheten det skal øves på.
To elever leker på gulvet. Du står og ser på og sier at det ser ut som om de har det moro, og spør om du kan være med i. Elevene tar deg med i leken.
3. Vis motsatt atferd (hvis hensiktsmessig). Vi ønsker ikke å modellere uønsket atferd, men noen ganger må vi poengtere hva det vil si å ikke vise ferdigheten.
To elever leker på gulvet. Du setter deg ned og overtar leken deres og bestemmer mye. Initier problemløsning rundt hva jeg kan gjøre om jeg får et nei.
4. Få elevene til å vise ferdighetene.
To elever leker med klosser/ball e.l. En elev ser, gir komplimenter og spør om hun kan være med.
5. Alle øver på ferdigheten.

To elever leker hermegåsa. Klassen stiller i kø, ser, gir komplimenter og spør etter tur om de kan være med. Til slutt er alle med på leken.

Avslutning: Spørsmål til diskusjon/refleksjon:

  • Hva betyr det for deg å få være med i en lek?
  • Hvordan har du det når du ikke får være med å leke?
  • Hvordan har du det når du får være med å leke?
  • Når er det lurt å prøve å få være med å leke?
  • Hvem kan du spørre om lov til å få være med å leke?

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Utskrift av treningsprogrammet

Inkludering 5.trinn