Jeg blir bedre kjent med klassekameratene mine

Introduksjon til læreren

Et av målene i overordnet del i kunnskapsløfte er at skole skal utvikle inkluderende felleskap som fremme helse, trivsel og læring for alle.

Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Føler elevene seg utrygge, kan det hemme læring. Trygge læringsmiljøer utvikles og opprettholdes av tydelige og omsorgsfulle voksne, i samarbeid med elevene. I arbeidet med å utvikle et inkluderende og inspirerende læringsmiljø skal mangfold anerkjennes som en ressurs.

Vi blir bedre kjent – hva har vi til felles?
Gjennom intervju kan vi bli bedre kjent med hverandre. Vi kan bli mer oppmerksomme på skolekameratenes hobbyer og interesser. Dette kan bidra til å styrke tryggheten og følelsen av fellesskap blant elevene.

Tidsbruk 120 minutter

Delmål

Jeg blir bedre kjent med klassekameratene mine.

  • Ta initiativ til å få med elever som er alene i friminuttaktiviteter
  • Kunne samarbeide med alle
  • Være positiv til nye elevkonstellasjoner i klassen
  • Være blid og grei overfor alle
  • Si i fra til lærer hvis noen blir utestengt

Gjennomføring av aktiviteten

Introduksjon
Lærerstyrt innledning: I dag skal vi snakke om inkludering. Lage en definisjon til inkludering sammen med elevene.
– Definere ferdigheten
– Modellering av ferdigheten
– Etablere behov for ferdigheten

 

FASE 1: Utforske
1. Det er viktig å repetere elevenes oppfatning av et godt skolemiljø.
2. Hvis du vil, kan du begynne timen med å skrive eksempelvis dette sitatet på tavla/smartboard og bruke noen minutter til å diskutere innholdet:

«Det som går ut av din munn, går inn i andres ører.» (Kina)

Aktivitet
Elevene skal danne par med noen de ikke kjenner så veldig godt. Lærer bør være veldig oppmerksom i denne prosessen for å unngå uheldige sammensetninger.
Elevene intervjuer hverandre ved å følge intervjuskjemaet. Det er lov å hoppe over de spørsmålene man ikke vil svare på. Når de har gått gjennom lista, kan de bytte roller og intervjueren blir intervjuobjekt. Alle må være klar over at intervjuene skal presenteres for hele gruppen etterpå. Parene blir enige om hva som skal presenteres i plenum, f.eks 5-8 svar.

FASE 2: Erfare
1. Elevene presenterer sin partner i plenum etter tur. De andre elevene er positive og oppmerksomme tilhørere.

Avslutning 

FASE 3: Utvide
1. Analysespørsmål: Still følgende spørsmål og diskuter med elevene:
– Hvordan var det å intervjue en annen?
– Hvordan var det å bli intervjuet?
– Hvordan var det å høre på at en annen presenterte deg?
– Hva har du lært om skolekameratene dine?

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Utskrift av treningsprogrammet

Inkludering 6.trinn